Tuần 34 năm 2019 [ TẢI VỀ ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 19 – 25/8/2019)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

19

07g30 – 17g30

Hội thảo The 5th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems (INISCOM 2019)

N.Hay, BN.Hùng, NTToàn, TĐLý, NKLợi, NNThùy, TT.NCBĐKH, P.HTQT, Khách mời

N.Hay

P409

Ba

20

08g00 – 09g00

Làm việc với Đại diện Bộ GD&ĐT, và Đảng ủy Khối ĐH&CĐ TP.HCM

Tập thể lãnh đạo Trường, Tổ công tác

N.Hay, HT.Hùng, BN.Hùng

P103

09g00 – 11g00

Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại biểu theo Thông báo triệu tập

N.Hay, HT.Hùng, BN.Hùng

P303

14g00 – 16g00

Rà soát tiến độ thực hiện đề tài KHCN cấp Tỉnh, tỉnh An Giang

NTToàn, NP.Hòa, VTDân, PTMTâm, NB.An

NTToàn

P408

Cả ngày

Đón Tân sinh viên khóa 2019

BGH, Các phòng ĐT, CTSV, KHTC, QTVT, HC, Các trung tâm NN, DVSV-KTX, HTSV&QHDN, BCN các  khoa KT, NN-SP, MT&TN, Bộ môn CNSH, ĐTN-HSV, TYT

BGH

TT.NN-Khu Rạng Đông

21

09g00 – 10g00

Thảo luận về hợp đồng liên kết với công ty CPTMDV&CBTP Minh Đức

N.Hay, HT.Hùng, LQGiảng, NVMinh, Công ty CPTMDV&CBTP Minh Đức

N.Hay

P103

10g00 – 11g00

Thảo luận về hợp đồng liên kết đào tạo sản xuất với công ty TNHH Biomin Việt Nam

N.Hay, HT.Hùng, NTToàn, LQGiảng, NVMinh, Công ty TNHH Biomin Việt Nam

N.Hay

P103

Cả ngày

Đón Tân sinh viên khóa 2019

BGH, Các phòng ĐT, CTSV, KHTC, QTVT, HC, Các trung tâm NN, DVSV-KTX, HTSV&QHDN, BCN các  khoa CNTT, CNTP, CKCN, Bộ môn CNHH, ĐTN-HSV, TYT

BGH

Khu Rạng Đông, K.CKCN-Khu Cẩm Tú

Năm

22

09g00 – 11g00

Họp Ban tổ chức Hội thảo Khoa học sinh viên

Ban tổ chức Hội thảo Khoa học sinh viên, Thư mời

NTToàn

P408

13g30 – 16g00

Xét thi đua khen thưởng công đoàn

BCH CĐ Trường

HTMHương

P202

Cả ngày

Đón Tân sinh viên khóa 2019

BGH, Các phòng ĐT, CTSV, KHTC, QTVT, HC, Các trung tâm NN, DVSV-KTX, HTSV&QHDN, BCN các  khoa TS, LN, NH, CNTY, QLĐĐ&BĐS, ĐTN-HSV, TYT

BGH

Khu Rạng Đông, Khu Phượng Vỹ

Sáu

23

Cả ngày

Ngày hội Khởi nghiệp – Vietnam Starup Day 2019

NTToàn

TT. Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp

TTHN Riverside Palace (Quận 4)

Bảy

24

 

 

 

 

 

 

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang : :1384
Nhập ngày : 16-08-2019
Điều chỉnh lần cuối :16-08-2019

Từ ngày 26/8 - 01/9/2019(23-08-2019)

Từ ngày 12 - 18/8/2019(09-08-2019)

Từ ngày 05 - 11/8/2019(02-08-2019)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy năm ba một

Xem trả lời của bạn !