Tuần 04 năm 2019 [ TẢI VỀ ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 21 – 27/01/2019)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

21

08g00 – 09g30

Rà soát các hợp đồng liên kết

Ban CSVC Trường

HT.Hùng

P103

09g30 – 11g30

Xem xét Hệ thống mạng Internet tại K.CNTT; CSVC của Nhà Thi đấu và LTTD&TT

N.Hay, HT.Hùng, LQGiảng, NVMinh, PVTính, NTThể, LVPhận, NTMai, PHVũ

HT.Hùng

P103

Ba

22

08g00 – 11g00

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV các khoa/bộ môn CNTT, NH, NN-SP, CNTP, QLĐĐ&BĐS, CKCN, CNHH, CNSH (đợt 4 năm 2018)

BGH, TT.HTSV&QHDN, P.CTSV, P.ĐT, Đại diện BCN các khoa/bộ môn

TT.HTSV&QHDN

Hội trường Phượng Vỹ

23

08g00 – 10g00

Xét kỷ luật SV

HT.Hùng, P.CTSV, P.ĐT, ĐTN, HSV, Đại diện BCN khoa, TL.QLSV và Đoàn khoa các khoa KT, CNTY, CKCN, QLĐĐ&BĐS, CNTP, NH

HT.Hùng

P205

08g00 – 11g00

Họp mặt truyền thống với CB hưu trí của Trường mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Đảng ủy, BGH, BCH CĐT, ĐTN, Trưởng Phó các đơn vị

HT.Hùng

Hội trường Phượng Vỹ

Năm

24

08g00 – 11g00

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV các khoa KT, TS, MT&TN, LN, CNTY (đợt 4 năm 2018)

BGH, TT.HTSV&QHDN, P.CTSV, P.ĐT, Đại diện BCN các khoa

TT.HTSV&QHDN

Hội trường Phượng Vỹ

13g00 – 17g00

Hội thảo khoa học chuyên ngành CNTP

BGH, K.CNTP, P.QLNCKH, P.HTQT, NCS-HV-SV khoa CNTP

BGH

Cát Tường P305

Sáu

25

09g00 – 11g00

Hội thảo quốc tế Mạng công nghiệp và Hệ thống thông minh

BN.Hùng, NKLợi, TĐLý, ĐKCường, GS. Dương Quang Trung – Queen’s University Belfast, Vương quốc Anh, P.HTQT, P.QLNCKH, P.ĐTSĐH, P.ĐT, P.CTSV

BN.Hùng

P205

Bảy

26

08g00 – 11g00

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV các khoa KT, NH, MT&TN, LN, CNTY, CNTP, QLĐĐ&BĐS (đợt 4 năm 2018)

BGH, TT.HTSV&QHDN, P.CTSV, P.ĐT, Đại diện BCN các khoa

TT.HTSV&QHDN

PH Gia Lai

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang : :1948
Nhập ngày : 18-01-2019
Điều chỉnh lần cuối :27-12-2019

-Năm 2019

Từ ngày 23 - 29/12/2019(20-12-2019)

Từ ngày 16 - 22/12/2019(13-12-2019)

Từ ngày 09 - 15/12/2019(06-12-2019)

Từ ngày 02 - 08/12/2019(29-11-2019)

Từ ngày 25 - 31/3/2019(22-03-2019)

Từ ngày 18 - 24/3/2019(15-03-2019)

Từ ngày 11 - 17/3/2019(08-03-2019)

Từ ngày 04 - 10/3/2019(28-02-2019)

Từ ngày 25/02 - 03/3/2019(22-02-2019)

Từ ngày 18 - 24/02/2019(15-02-2019)

Từ ngày 11 - 17/02/2019(31-01-2019)

Từ ngày 04 - 10/02/2019(31-01-2019)

Từ ngày 28/01 - 03/02/2019(25-01-2019)

Từ ngày 14 - 20/01/2019(11-01-2019)

Từ ngày 07 - 13/01/2019(04-01-2019)

Từ ngày 31/12/2018 - 06/01/2019(29-12-2018)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín bảy chín không

Xem trả lời của bạn !