Tuần 27 năm 2019 [ TẢI VỀ ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 01 – 07/7/2019)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

01

08g30 – 11g00

Họp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2019

Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2019

N.Hay

P103

Ba

02

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

Năm

04

09g00 – 11g30

Lấy ý kiến về nâng cấp trang Web Trường và thống nhất cách đặt tên e-mail nội bộ

TĐLý, PVTính, N.HLiêm, ĐKCường, TQViệt, LVThanh, LVPhận, LĐại, CB phụ trách và cập nhật Web của các đơn vị

TĐLý

P303

Sáu

05

Từ 08g00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường chuyên ngành Lâm sinh

Hội đồng chấm luận án, P.ĐTSĐH, K.LN, Người quan tâm

BN.Hùng

P307

Bảy

06

Từ 08g00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí

Hội đồng chấm luận án, P.ĐTSĐH, K.CKCN, Người quan tâm

BN.Hùng

P307

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

 

Số lần xem trang : :1366
Nhập ngày : 28-06-2019
Điều chỉnh lần cuối :29-06-2019

Từ ngày 29/7 - 04/8/2019(24-07-2019)

Từ ngày 22 - 28/7/2019(18-07-2019)

Từ ngày 15 - 21/7/2019(08-07-2019)

Từ ngày 08 - 14/7/2019(05-07-2019)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn không một chín

Xem trả lời của bạn !