STT

Họ tên

Chức vụ

E-mail

Điện thoại

1

Nguyễn Trọng Thể

Trưởng phòng

trongthe@hcmuaf.edu.vn

vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn

028.37242528

1. T VĂN THƯ (FAX: 028.38960713)

STT

Họ và tên

Chức vụ

E-mail

Điện thoại

2

Phạm Ngọc Dung

Tổ trưởng, Chuyên viên

pndung@hcmuaf.edu.vn

028.38966780

3

Lâm Bích Châu

Thư ký Hiệu trưởng, Chuyên viên

vphieutruong@hcmuaf.edu.vn

chaulam@hcmuaf.edu.vn

028.38960711

4

Lê Hoàng Thanh Đoan

Thư ký P.HC, Chuyên viên

vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn

doanhoangle@hcmuaf.edu.vn

028.38974554

5

Trà Thị Thu Loan

Chuyên viên

trathithuloan@hcmuaf.edu.vn

 

6

Trương Thị Mỹ Vân

Cán sự

truongthimyvan@hcmuaf.edu.vn 

 

7

Nguyễn Ngọc Mai

Nhân viên phục vụ

 

 

8

Trần Ngọc Nga

Nhân viên phục vụ

 

 

2. TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT

Họ và tên

Chức vụ

E-mail

Điện thoại

09

Lê Văn Phận

Giảng viên

lvphan@hcmuaf.edu.vn

028.36030994

10

Lâm Đại

Kỹ sư

lamdai@hcmuaf.edu.vn

 

11

Lê Việt Thanh

Tổ trưởng - Kỹ sư

lvthanh@hcmuaf.edu.vn 

 

 

Số lần xem trang: 11123
Điều chỉnh lần cuối: 05-06-2019

Phòng Hành chính là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu giúp việc Hiệu trưởng thuộc lĩnh vực: Hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân và tổng hợp báo cáo chung trong Trường(18-01-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không bốn chín chín

Xem trả lời của bạn !