Tuần 06 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 04 – 10/02/2019)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

04

 

Nghỉ Tết Nguyên đán – từ ngày 04/02/2019 (tức ngày 30 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 10/02/2019 (tức mồng 6 tháng Giêng âm lịch)

 

 

 

Ba

05

 

Tết Nguyên đán – Mồng 1

 

 

 

06

 

Tết Nguyên đán – Mồng 2

 

 

 

Năm

07

 

Tết Nguyên đán – Mồng 3

 

 

 

Sáu

08

 

Tết Nguyên đán – Mồng 4

 

 

 

Bảy

09

 

 

 

 

 

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang : :757
Nhập ngày : 31-01-2019
Điều chỉnh lần cuối :

Tháng 02

Từ ngày 25/02 - 03/3/2019(22-02-2019)

Từ ngày 18 - 24/02/2019(15-02-2019)

Từ ngày 11 - 17/02/2019(31-01-2019)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm không tám bốn

Xem trả lời của bạn !