Tuần 40 năm 2019 [ TẢI VỀ ]

     LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 30/9 – 06/10/2019)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

30

08g00 – 09g00

Rà soát công tác QTVT, KHTC

HT.Hùng, P.QTVT, P.KHTC

HT.Hùng

P103

09g00 – 10g30

Xét tốt nghiệp khóa 2016, 2017

HT.Hùng, BCN các khoa CNTY, NH, KT, TS, LN, CNTP, QLĐĐ&BĐS, CKCN, MT&TN, các bộ môn CNSH, CNHH, P.ĐTSĐH

HT.Hùng

P103

10g30 – 11g30

Họp với Học viện Thanh thiếu niên VN-Phân viện miền Nam

HT.Hùng, BN.Hùng, LHKhương, NVMinh, HN.Anh

HT.Hùng

P103

Ba

01/10

Từ 08g00

Giao ban công tác quý III năm 2019

HT.Hùng

Bộ GD&ĐT

Hà Nội

02

09g00 – 11g00

Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy mở rộng

BN.Hùng, TĐLý, NTToàn, BVHải, NNTrí, NVMinh, LMTriết, LNLãm, VT.Hưng, TKKhánh

BN.Hùng

P103

13g30 – 15g30

Rà soát công tác NCKH năm 2019-2020

HT.Hùng, NTToàn, NP.Hòa, NVMinh, NTQHưng, NB.An

HT.Hùng

P103

Năm

03

Ngày 03 và 04/10/2019

Tập huấn công tác hành chính và truyền thông về GDĐT

TĐLý, ĐKCường, NTThể

Bộ GD&ĐT

Đà Nẵng

08g00 – 11g30

Phỏng vấn nhóm chuyên trách SAR, kiểm tra minh chứng và cơ sở vật chất cấp CTĐT

NTToàn, P.QLCL, Lãnh đạo và nhóm SAR bộ môn CNSH, Chuyên gia ĐPLâm

NTToàn

Bm.CNSH

13g00 – 16g00

Phỏng vấn nhóm chuyên trách SAR, kiểm tra minh chứng và cơ sở vật chất cấp CTĐT

NTToàn, P.QLCL, Lãnh đạo và nhóm SAR khoa NH, Chuyên gia ĐPLâm

NTToàn

K.NH

Sáu

04

07g30 – 16g00

Ngày Hội việc làm năm 2019

BGH, TT.HTSV&QHDN, Đại diện các phòng ban, khoa, bộ môn, Hiệp hội Marketing VN, Doanh nghiệp, SV

TĐLý

Sân Phượng Vỹ

09g30 – 12g30

Hội thảo chuyên đề và cơ hội du học Nhật bản

NTToàn, Khách mời, Người quan tâm

NTToàn

Hội trường Phượng Vỹ

09g30 – 12g30

Hội thảo “Đổi mới hoạt động Marketing trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ”

BGH, TT.HTSV&QHDN, Các khoa KT, NH, CNTY, Hiệp hội Marketing VN, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Doanh  nghiệp, SV, Thư mời

TĐLý

P303

14g00 – 15g00

Tiếp Hiệp hội các trường ĐH Nhật bản

NTToàn, NNThùy, N.HBích, NQTuấn, VTDân, BVHải, LĐĐôn, LQThông, BTTMi

NTToàn

P205

Bảy

05

08g00 – 17g00

Đánh giá ngoài (nội bộ) CTĐT Công nghệ sinh học

NTToàn, P.QLCL, Lãnh đạo và nhóm SAR bộ môn CNSH, Chuyên gia N.HPhúc, ĐPLâm, Các CB liên quan

NTToàn

P205

P302

CN

06

08g00 – 17g00

Đánh giá ngoài (nội bộ) CTĐT Nông học

NTToàn, P.QLCL, Lãnh đạo và nhóm SAR khoa NH, Chuyên gia N.HPhúc, ĐPLâm, Các CB liên quan

NTToàn

P205

P302

 

Lịch công tác của BGH:

* Ngày 05/10/2019, thầy TĐLý dự Lễ khai khóa - 2019 của Đại học Quốc gia thành phố HCM

* Ngày 06/10/2019, thầy NTToàn dự Lễ khai giảng khóa học 2019-2023 của trường Đại học Tài chính – Marketing tại quận 9, thành phố HCM

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 8575
Điều chỉnh lần cuối: 01-10-2019

Từ ngày 28/10 - 03/11/2019(25-10-2019)

Từ ngày 21 - 27/10/2019(19-10-2019)

Ngày 14 - 20/10/2019(11-10-2019)

Từ ngày 07 - 13/10/2019(04-10-2019)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn sáu sáu bảy

Xem trả lời của bạn !