Tuần 33 năm 2019 [ TẢI VỀ ]

 

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 12 – 18/8/2019)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

12

9g00 – 11g00

Chấm điểm vòng sơ loại Cuộc thi “Khởi nghiệp Nông nghiệp lần 2”

NTToàn, NPHòa, NTMai, LTHưng, LTThiên, TPTHoàng, LVSony, PNLuyện, VSỹ, NBAn

NTToàn

P408

Ba

13

9g00 – 11g00

Tiếp đoàn Trường Đại học Okayama, Nhật Bản

NTToàn, NNThùy, K.CNTY, K.MT&TN, P.HTQT

NTToàn

P103

14

13g00 – 17g00

Lễ trao bằng TN cho sinh viên tốt nghiệp đợt II năm 2019 gồm các Khoa/BM: K.CNTT, K.NN&SP, K.CNTY, K.TS, K.KT, K.LN

BGH, P.ĐT, P.CTSV, TT.HTSV&QHDN, Đại diện các Khoa/Bộ  môn, sinh viên

TT HTSV&QHDN

PV100

Năm

15

8g30 – 11g00

Khảo sát hiện trạng, đề xuất thiết kế sân Đa Môn

Đại diện P.QTVT, P.KHTC, TT.DVSV, Đoàn TN

P.QTVT

Sân Đa Môn[NTT1] 

 

13g30 – 16g00

Kiểm tra hoạt động xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Ban Giám hiệu, Thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở, Đại diện Hội đồng Khoa học và Đào tạo, P.TCCB.

Cục NG&CBQLGD, Nguyễn Hay

P103

14g00 – 16g00

Kiểm tra công tác sát hạch và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Lãnh đạo và chuyên viên các Cục, Vụ thuộc Bộ GDĐT; Ban Giám hiệu; Lãnh đạo và chuyên viên liên quan của Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Tin học.

Cục Quản lý chất lượng, H.T.Hùng

P302

13g30 – 14g30

Kế hoạch đón Tân sinh viên khóa 2019

HTHùng, P.ĐT, P.KHTC, P.QTVT, P.CTSV, P.HC, TT.NN, Đoàn TN, KTX, TYT, BCN Khoa/Bộ môn

HTHùng

P205

14g30 – 16g00

Họp trù bị Ngày Hội việc làm năm 2019

TT.HTSV&QHDN, P.CTSV, P.KHTC, P.QTVT, P.HC, P.ĐT, TT.DVSV, Khoa&Bộ môn, Đoàn TN, Hội SV.

TĐLý

P205

Sáu

16

8g00 – 12g00

Tham quan CSVC phục vụ đánh giá ngoài cấp CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA

Chuyên gia tư vấn ThS. Đào Phong Lâm, P.QLCL, Đại diện các đơn vị: BM.CNSH, K,CKCN, K.KT, K.NH, P.QTVT

NTToàn

P103

13g30 – 17g00

Lễ trao bằng TN cho sinh viên tốt nghiệp đợt II năm 2019 gồm các Khoa/BM: BM.CNHH, BM.CNSH, K.NH, K.MT&TN, K.CNTP, K.CKCN, K. QLĐĐ&BĐS

BGH, P.ĐT, P.CTSV, TT.HTSV&QHDN, Đại diện các Khoa/Bộ môn, sinh viên

TT HTSV&QHDN

PV100

Bảy

17

 

 

 

 

 

 

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.


Số lần xem trang: 8709
Điều chỉnh lần cuối: 13-08-2019

Từ ngày 26/8 - 01/9/2019(23-08-2019)

Từ ngày 19 - 25/8/2019(16-08-2019)

Từ ngày 05 - 11/8/2019(02-08-2019)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu hai một bốn

Xem trả lời của bạn !