Tuần 35 năm 2019 [ TẢI VỀ ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 26/8 – 01/9/2019)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

26

07g00 – 17g00

Tuần sinh hoạt Công dân – HSSV năm học 2019 – 2020 (từ ngày 26/8 đến ngày 31/8/2019)

Đảng ủy, BGH, Các phòng, ban, khoa, bộ môn, TL.QLSV, TYT, ĐTN, HSV, Tân SV khóa 2019

BGH

PV100, RD100, TV102, TV103

09g00 – 11g00

Làm việc với nhóm thực hiện đề tài Nông thôn mới

N.Hay, NBĐằng, Nhóm thực hiện đề tài

N.Hay

P103

13g30 – 15g00

Quyết toán đề tài Nghiên cứu phục hồi và phát triển các loài sâm đá, sâm dây và vàng đắng ở huyện Kbang

N.Hay, HT.Hùng, LHKhương, NVMinh, LQGiảng, NQBình, NTThu, TTT.Hiền

N.Hay

P103

Ba

27

Bắt đầu từ 09g00

Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả của hệ thống sư phạm trong cả nước

TĐLý

Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 (tỉnh Vĩnh Phúc)

14g00 – 16g00

Rà soát tiến độ thực hiện đề tài KHCN cấp Tỉnh, tỉnh An Giang

NTToàn, NP.Hòa, VTDân, PTMTâm, NB.An

NTToàn

P408

28

08g30 – 10g00

Xét tuyển dụng

N.Hay, HT.Hùng, NTToàn, LHKhương, NNTrí, NVTrọn, HN.Anh, Ứng viên xét tuyển: NTSương và LVTLâm

N.Hay

P103

10g00 – 11g00

Rà soát công tác Quyết toán các công trình xây dựng, mua sắm, sửa chữa

N.Hay, HT.Hùng, P.KHTC, P.QTVT

N.Hay

P103

14g00 – 15g30

Nghiệm thu gói thầu Cung cấp, lắp đặt, triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

HT.Hùng, NVMinh, LQGiảng, NVLành, DHHoàng, LVLinh, LVThanh, Ban TTND, Cty cung cấp

HT.Hùng

P103

13g30 – 14g30

Làm việc với đơn vị tài trợ phòng máy vi tính và hợp tác đào tạo tin học

TĐLý, TT.HTSV&QHDN, TT.THƯD, P.ĐT, P.CTSV, P.KHTC

TĐLý

P205

14g30 – 16g00

Công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo Đổi mới hoạt động kinh doanh và tiếp thị trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ

TĐLý, TT.HTSV&QHDN, Các khoa KT, NH, CNTY, Hiệp hội Marketing, ĐH Kinh tế TP.HCM, Thư mời

TĐLý

P205

Năm

29

08g30 – 09g30

Xét duyệt Thuyết minh đề tài cấp Bộ năm 2020 lĩnh vực CNTY

NTToàn, Hội đồng xét duyệt, P.QLNCKH

Chủ tịch HĐ

P408

09g30 – 11g30

Tổng kết công tác giai đoạn 2012-2019

BGH, Trưởng Phó các đơn vị, Nguyên Trưởng Phó đơn vị giai đoạn 2012-2019

N.Hay

P303

14g00 – 16g00

Hội nghị triển khai công tác Đoàn HK1 năm học 2019 – 2020

Ban Thanh vận Đảng ủy, BTV Đoàn trường, BTV Đoàn khoa/bộ môn

ĐTN

P205

Sáu

30

08g00 – 11g00

Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020;

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV khóa 2013, 2014, 2015 các khoa CNTP, KT, MT&TN, NH, QLĐĐ&BĐS, TS đợt 2 năm 2019

N.Hay, TĐLý, ĐMPhương, P.ĐT, P.CTSV, TT.HTSV&QHDN, PHNT, Đại diện BCN các khoa liên quan, Thư mời

TĐLý

PHNT

09g00 – 10g00

Nghiệm thu hoàn thành công trình Sửa chữa, cải tạo Xưởng thực nghiệm khoa Thủy sản

HT.Hùng, NVMinh, LQGiảng, NNTrí, ĐNNhuận, DHHoàng, NVĐiền, Ban TTND, Cty thi công

HT.Hùng

Tại công trình

10g00 – 10g30

Nghiệm thu hoàn thành công trình Thảm bê tông nhựa đường đoạn từ sân Phượng Vỹ vào Nhà xe

HT.Hùng, NVMinh, LQGiảng, ĐNNhuận, DHHoàng, NVĐiền, Ban TTND, Cty thi công, Cty giám sát

HT.Hùng

Tại công trình

10g30 – 11g00

Nghiệm thu hoàn thành công trình Nhà xe cán bộ viên chức

HT.Hùng, NVMinh, LQGiảng, ĐNNhuận, DHHoàng, NVĐiền, Ban TTND, Cty thi công

HT.Hùng

Tại công trình

13g30 – 16g00

Rà soát việc cải tiến sau đánh giá ngoài AUN-QA của CTĐT khoa CNTY và khoa CNTP

NTToàn, LQThông, PT.Huân, VNThơ, P.QLCL

NTToàn

P103

Bảy

31

 

 

 

 

 

 

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang : :1507
Nhập ngày : 23-08-2019
Điều chỉnh lần cuối :24-08-2019

Từ ngày 19 - 25/8/2019(16-08-2019)

Từ ngày 12 - 18/8/2019(09-08-2019)

Từ ngày 05 - 11/8/2019(02-08-2019)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn hai bảy bảy

Xem trả lời của bạn !