Tuần 07 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 11 – 16/02/2019)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

11

08g00 – 10g00

Họp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Đảng ủy, BGH, Trưởng và Phó các đơn vị, Toàn thể CBVC

N.Hay

Sảnh nhà Thiên Lý

Ba

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Năm

14

 

 

 

 

 

Sáu

15

 

 

 

 

 

Bảy

16

 

 

 

 

 

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang : :824
Nhập ngày : 31-01-2019
Điều chỉnh lần cuối :

Tháng 02

Từ ngày 25/02 - 03/3/2019(22-02-2019)

Từ ngày 18 - 24/02/2019(15-02-2019)

Từ ngày 04 - 10/02/2019(31-01-2019)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm ba ba

Xem trả lời của bạn !