Tuần 30 năm 2021 [tải về]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 26/7 – 01/8/2021)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

26

14g00 – 15g00

Hoàn thiện bản KHCL giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn năm 2035

NTToàn, NTThể, LT.Hưng, VTDân, L.AĐức, NP.Hòa, ĐTDuy, ĐKCường, NVNăm, VNThơ, NNThùy, TQViệt, NVCChính, NVMinh, NC.Hậu

NTToàn

Trực tuyến

Ba

27

09g00 – 10g30

Trao đổi tình hình an ninh trật tự, dư luận sinh viên

TĐLý, ĐKCường, NTThể, NVNăm, NVCChính, ĐNCôi, PGĐiệp, LVSony, PTKNgọc, TTMinh, ĐTThu, Công an TP. Thủ Đức

TĐLý

Trực tuyến

28

09g30 – 11g00

Tư vấn trực tuyến điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ năm 2021, chủ đề “Lựa chọn thông minh”

TĐLý

Báo GD&TĐ

Trực tuyến

Năm

29

 

 

 

 

 

Sáu

30

10g00 – 12g00

Tọa đàm về “Bảo đảm chất lượng đào tạo trực tuyến giáo dục đại học tại Việt Nam”

NTToàn, VNThơ, VTDân, HTVinh

Bộ GD&ĐT

Trực tuyến

Bảy

31

 

 

 

 

 

CN

01/8

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 12304
Điều chỉnh lần cuối: 24-07-2021

Từ ngày 19 - 25/7/2021(09-07-2021)

Từ ngày 12 - 18/7/2021(02-07-2021)

Từ ngày 05 - 11/7/2021(02-07-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu năm chín bảy

Xem trả lời của bạn !