Tuần 33 năm 2021 [tải về]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 16 – 22/8/2021)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

16

08g00 – 10g00

Trao đổi cách thức tổ chức thi Học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 và các hoạt động liên quan đến đào tạo

BGH, Trưởng các khoa, Đại diện các phòng ĐT, QLCL, TTTT, KHTC

HT.Hùng

Trực tuyến

Ba

17

09g00 – 11g00

Trao đổi hợp tác với công ty De Heus Việt Nam

NTToàn, NNTrí, NHNKha, LQThông, NQThiệu, NKCường, VTDân, TQViệt, Đại diện công ty De Heus

NTToàn

Trực tuyến

18

08g30 – 10g30

Họp BCH CĐ mở rộng triển khai công tác công đoàn và công tác dư luận xã hội

BCH CĐ Trường, BCH CĐ Bộ phận, Thư mời

HTMHương

Trực tuyến

09g00 – 11g00

Rà soát bản thảo Quy chế hoạt động nhóm nghiên cứu khoa học

NTToàn, NP.Hòa, ĐTDuy

NTToàn

Trực tuyến

11g00 – 13g00

Introduction Workshop to Curriculum Design (The University of Queensland, Australia)

NTToàn, VTDân, VNThơ, KCTuyền, NKCường

NTToàn

Trực tuyến

Năm

19

08g30 – 12g00

Tọa đàm với chuyên gia của UNESCO về xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của GDĐH

Đại diện Bộ GD&ĐT; Đại diện văn phòng UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương; Đại diện trường ĐH Nông Lâm TP.HCM: LQThông, VTDân, NNTrí; Quý Đại biểu theo danh sách của Bộ

Bộ GD&ĐT

Trực tuyến

09g00 – 11g30

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến với Báo Người Lao động

TĐLý, Khách mời

TĐLý

Trực tuyến

Sáu

20

09g00 – 11g00

Trao đổi kế hoạch chuẩn bị cho việc kiểm định AUN và rà soát hoạt động thư viện

NTToàn, NBQuốc, ĐTLợi, VNThơ

NTToàn

Trực tuyến

Bảy

21

 

 

 

 

 

CN

22

 

 

 

 

 

  

Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 12358
Điều chỉnh lần cuối: 13-08-2021

Từ ngày 23 - 29/8/2021(13-08-2021)

Từ ngày 09 - 15/8/2021(03-08-2021)

Từ ngày 02 - 08/8/2021(23-07-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám năm bảy sáu

Xem trả lời của bạn !