Tuần 28 năm 2021 [TẢI VỀ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 12 – 18/7/2021)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

12

 

 

 

 

 

Ba

13

08g30 – 10g00

Gia hạn đề tài

NTToàn, P.QLNCKH, Thư mời

NTToàn

Trực tuyến

10g00 – 11g00

Thông qua Hội đồng khoa học tư vấn tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp cơ sở đợt 2 năm 2021 (dành cho GV)

NTToàn, P.QLNCKH

NTToàn

Trực tuyến

14

09g00 – 10g30

Thảo luận về việc bổ sung cổng dịch vụ hành chính công vào kế hoạch xây dựng mới Web – Portal NLU

TĐLý, PGĐiệp, HTVinh, PĐLong, VTToàn, Nhóm xây dựng trang Web, Thư mời

TĐLý

Trực tuyến

09g00 – 11g00

Chương trình tiên tiến của khoa CNHH&TP, khoa CNTY

NTToàn, PT.Huân, LQThông, VTDân, NVMinh

NTToàn

Trực tuyến

Năm

15

08g00 – 11g30

Ngày 15 và 16/7/2021

Hội thảo trực tuyến xây dựng kế hoạch hoạt động năm thứ ba của Mạng lưới Một sức khỏe các trường ĐH Việt Nam (VOHUN)

NTToàn, LQThông, TĐBảo, LHSơn, Đại diện các trường thành viên VOHUN

NTToàn

Trực tuyến

14g00 – 17g00

Báo cáo tiến độ dự án CALOHEA, Hà Lan

NTToàn, NNThùy, ĐĐTuyên, PTNKhánh, Thành viên dự án

NTToàn

Trực tuyến

Sáu

16

09g00 – 11g30

Chương trình Hội thảo – Webinar “Hiểu mình-hiểu người trong đối nhân xử thế” dành cho sinh viên các trường ĐH

TĐLý, TT.HTSV&QHDN, P.TTTT, P.CTSV, ĐTN, Cty CPCNĐT Yoot, LTLâm-diễn giả, CEO Topskills, SV, Người quan tâm

TĐLý

Trực tuyến

13g30 – 17g00

Tọa đàm trực tuyến về Nghị định 60/2021/NĐ-CP

BN.Hùng, HT.Hùng, TĐLý, NTToàn, LHKhương, NVCChính, NVMinh, HTMHương

Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam

Trực tuyến

Bảy

17

 

 

 

 

 

CN

18

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 12165
Điều chỉnh lần cuối: 09-07-2021

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7

Từ ngày 26/7 - 01/8/2021(16-07-2021)

Từ ngày 19 - 25/7/2021(09-07-2021)

Từ ngày 05 - 11/7/2021(02-07-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy tám tám một không

Xem trả lời của bạn !