Tuần 22 năm 2021 [TẢI VỀ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 31/5 – 06/6/2021)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

31/5

08g30 – 10g00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm của các trung tâm NN, NC&CGKHCN, NC&ƯDCN Địa chính, NCCBLS, Giấy & Bột giấy

Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo trường, P.TCCB

HT.Hùng

P103

Ba

01

09g00 – 11g00

Rà soát cơ sở vật chất tại trung tâm Dịch vụ sinh viên

HT.Hùng, TĐLý, NVMinh, NVCChính, Ban GĐ TT.DVSV

HT.Hùng

P103

13g30 – 15g30

Thảo luận phương án đăng ký đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA vào năm 2023-2024

NTToàn, LQThông, PT.Huân, LNLãm, NVDũ, ĐĐTuyên, L.AĐức, VNThơ, ĐNThuận

NTToàn

P103

02

08g30 – 10g30

Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm trưởng các trung tâm:

08g30 – 09g00: Ngoại ngữ

09g00 – 09g30: Nghiên cứu và CG KHCN

09g30 – 10g00: NC&ƯDCN Địa chính

10g00 – 10g30: NCCBLS, Giấy & Bột giấy

Tổ công tác, Toàn thể viên chức các trung tâm liên quan

BGH

P103

08g30 – 10g30

Xét học bổng học kỳ 2 năm học 2019-2020

TĐLý, Đại diện các phòng ĐT, CTSV, KHTC và Trợ lý QLSV các khoa

TĐLý

P205

13g30 – 16g00

Rà soát kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

NTToàn, NTQHưng, LQTuấn, TTK.Hồng, NLHThúy, NNTrí, N.HNKha, PT.Huân, MHCang, VNThơ, ĐNThuận

NTToàn

P103

Năm

03

 

 

 

 

 

Sáu

04

09g00 – 11g30

Họp Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh mở rộng

PVHiền, BVHải, TTLong, NVCường, ĐNCôi, N.HVũ, NVBình, ĐTThu

Hội CCB

P408

Bảy

05

 

 

 

 

 

CN

06

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 12326
Điều chỉnh lần cuối: 28-05-2021

Từ ngày 28/6 - 04/7/2021(25-06-2021)

Từ ngày 21 - 27/6/2021(18-06-2021)

Từ ngày 14 - 20/6/2021(10-06-2021)

Từ ngày 07 - 13/6/2021(03-06-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín tám bốn tám

Xem trả lời của bạn !