Tuần 04 năm 2021 [TẢI VỀ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 25 – 31/01/2021)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

25

09g30 – 11g30

Họp Đảng ủy

BCH Đảng ủy

HT.Hùng

P103

Ba

26

08g00 – 09g00

Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021

Thường trực Hội đồng trường

BN.Hùng

P103

09g00 – 11g00

Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt IV năm 2020 cho sinh viên các khoa LN, NH, CNTP, CKCN, KT, QLĐĐ&BĐS, NN-SP

TĐLý, P.ĐT, P.CTSV, TT.HTSV&QHDN, Đại diện các khoa liên quan

TĐLý

Hội trường Phượng Vỹ

27

07g30 – 12g30

Hội thảo hoạt động KH&CN: Thực trạng và giải pháp giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035

HT.Hùng, NTToàn, TĐLý, Chủ nhiệm đề tài các cấp, CBVC có học vị tiến sĩ, Trưởng Phó các khoa, bộ môn, phòng ban, Giám đốc các trung tâm nghiên cứu, Viện NCCNSH&MT, ĐTN các khoa, bộ môn, Thư mời

HT.Hùng

P205, P302, P303, P307

Năm

28

09g00 – 11g00

Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt IV năm 2020 cho sinh viên các khoa CNTY, TS, CNTT, MT&TN, bộ môn CNHH, CNSH

TĐLý, P.ĐT, P.CTSV, TT.HTSV&QHDN, Đại diện các khoa, bộ môn liên quan

TĐLý

Hội trường Phượng Vỹ

09g30 – 10g30

Nghiệm thu gói thầu Xây dựng tạp chí trực tuyến phục vụ dự án nâng cấp Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển

HT.Hùng, NVMinh, LQGiảng, CMTùng, DHHoàng, LVLinh, Ban TTND, Đơn vị cung cấp

HT.Hùng

VP Tạp chí NN&PT

Sáu

29

 

 

 

 

 

Bảy

30

09g00 – 11g00

Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt IV năm 2020 cho sinh viên các khoa CNTY, NH, TS, MT&TN

TĐLý, P.ĐT, P.CTSV, TT.HTSV&QHDN, Đại diện các khoa liên quan

TĐLý

Phân hiệu Ninh Thuận

09g00 – 11g00

Họp Hội đồng trường

Toàn thể thành viên Hội đồng trường

BN.Hùng

P205

CN

31

 

 

 

 

 

 Lịch công tác BGH

* Thầy TĐLý:

- tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2020-2025 do Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TP.HCM tổ chức tại TT. Phát triển giáo dục phía Nam, Q3 vào ngày 28/01/2021

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 12160
Điều chỉnh lần cuối: 25-01-2021

Tháng 01

Từ ngày 18 - 24/01/2021(15-01-2021)

Từ ngày 11 - 17/01/2021(08-01-2021)

Từ ngày 04 - 10/01/2021(31-12-2020)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn tám bảy năm

Xem trả lời của bạn !