Tuần 25 năm 2021 [TẢI VỀ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 21 – 27/6/2021)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

21

 

 

 

 

 

Ba

22

10g00 – 12g00

Họp bàn về kết nối việc làm với các Doanh nghiệp thông qua ứng dụng app YOOT

TĐLý, TT.HTSV&QHDN, P.CTSV, P.TTTT, P.ĐT, ĐTN, Công ty CP CN ĐT Yoot

TĐLý

Họp trực tuyến không tập trung

13g00 – 16g30

Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Rethinking-Redesigning-Redeveloping for Our Future Sustainable Tourism Growth”

NTToàn, NNThùy

Kasetsart University

P103

23

09g00 – 10g00

Nghiệm thu hoàn thành công trình “Cải tạo, sửa chữa khu Thực hành thực tập khoa MT&TN”

HT.Hùng, NVMinh, NVCChính, NTQHưng, DHHoàng, NVĐiền, Ban TTND, Đơn vị thi công, giám sát

HT.Hùng

Tại công trình

14g00 – 15g30

Thảo luận Bản dự thảo Quy chế hoạt động NCKH của trường

NTToàn, NP.Hòa, ĐTDuy

NTToàn

P103

Năm

24

09g00 – 11g30

Họp giao ban Phân hiệu Ninh Thuận (trực tuyến)

TĐLý, L.ATuấn, Trưởng/Phó đơn vị PHNT

TĐLý

Trực tuyến

13g30 – 15g00

Họp trực tuyến: Hội đồng tư vấn sử dụng động vật trong NCKH

NTToàn, P.QLNCKH, Thư mời

NTToàn

P103

Sáu

25

 

 

 

 

 

Bảy

26

 

 

 

 

 

CN

27

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 12280
Điều chỉnh lần cuối: 18-06-2021

Từ ngày 28/6 - 04/7/2021(25-06-2021)

Từ ngày 14 - 20/6/2021(10-06-2021)

Từ ngày 07 - 13/6/2021(03-06-2021)

Từ ngày 31/5 - 06/6/2021(21-05-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không hai hai không

Xem trả lời của bạn !