STT

Họ tên

Chức vụ

E-mail

Điện thoại

1

Nguyễn Trọng Thể

Trưởng phòng

trongthe @hcmuaf.edu.vn

vphanhchinh @hcmuaf.edu.vn

028.37242528

1. T VĂN THƯ (FAX: 028.38960713)

STT

Họ và tên

Chức vụ

E-mail

Điện thoại

2

Phạm Ngọc Dung

Tổ trưởng – Chuyên viên

pndung @hcmuaf.edu.vn

028.38966780

3

Lâm Bích Châu

Thư ký Hiệu trưởng, 
Chuyên viên

vphieutruong @hcmuaf.edu.vn

chaulam @hcmuaf.edu.vn

028.38960711

4

Lê Hoàng Thanh Đoan

Thư ký P.HC, Chuyên viên

doanhoangle @hcmuaf.edu.vn

vphanhchinh @hcmuaf.edu.vn

028.38974554

5

Trà Thị Thu Loan

Chuyên viên

trathithuloan @hcmuaf.edu.vn

 

6

Trương Thị Mỹ Vân

Cán sự

truongthimyvan @hcmuaf.edu.vn 

 

7

Trần Ngọc Nga

Nhân viên phục vụ

 

 

8

Nguyễn Thị Ngọc Sen

Nhân viên phục vụ

 

 

 

Số lần xem trang: 12918
Điều chỉnh lần cuối: 19-05-2021

Phòng Hành chính là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu giúp việc Hiệu trưởng thuộc lĩnh vực: Hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân và tổng hợp báo cáo chung trong Trường(18-01-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn bốn ba một

Xem trả lời của bạn !