Tuần 27 năm 2021 [TẢI VỀ]

 LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 05 – 11/7/2021)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

05

09g00 – 10g30

Thống nhất hợp tác với tập đoàn Thành Thành Công

TĐLý, P.CTSV, P.ĐT, P.TTTT, TT.HTSV&QHDN, K.KT, K.NH, Đại diện Tập đoàn TTC

TĐLý

Trực tuyến (không sử dụng phòng họp)

14g00 – 15g00

Đăng ký đánh giá AUN-QA giai đoạn 2023-2024

NTToàn, VTDân, L.AĐức, PĐToàn, VNThơ, LQThông, PT.Huân, ĐĐTuyên, LNLãm, NVDũ, ĐXPhát, NDNăng, ĐNThuận

NTToàn

Trực tuyến (không sử dụng phòng họp

Ba

06

09g00 – 10g00

Thống nhất mức thu học phí năm học 2021-2022 và các khoản thu Tân sinh viên khóa 2021

HT.Hùng, BN.Hùng, TĐLý, NTToàn, P.ĐT, P.KHTC

HT.Hùng

P103

07

 

 

 

 

 

Năm

08

 

 

 

 

 

Sáu

09

08g30 – 11g00

Thảo luận kế hoạch hoạt động từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021 của Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ

NTToàn, NP.Hòa, ĐXHồng, NTTBình

NTToàn

Trực tuyến (không sử dụng phòng họp)

14g00 – 15g30

Công tác chuẩn bị Hội thi Khởi nghiệp Nông nghiệp lần 4 năm 2021

NTToàn, NP.Hòa, BTC Hội thi, TT.ƯTDNCN

NTToàn

Trực tuyến (không sử dụng phòng họp)

Bảy

10

 

 

 

 

 

CN

11

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 12279
Điều chỉnh lần cuối: 02-07-2021

Từ ngày 26/7 - 01/8/2021(16-07-2021)

Từ ngày 19 - 25/7/2021(09-07-2021)

Từ ngày 12 - 18/7/2021(02-07-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn không năm ba

Xem trả lời của bạn !