Tuần 11 năm 2021 [TẢI VỀ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 15 – 21/3/2021)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

15

08g00 – 08g30

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại tại trung tâm Tin học ứng dụng

TĐLý, HTMHương, LHNinh, Toàn thể VC, NLĐ trung tâm THƯD

TĐLý

Tại đơn vị

08g00 – 09g00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại tại trung tâm NCBĐ Khí hậu

NTToàn, NVNăm, HN.Anh, Toàn thể VC, NLĐ trung tâm NCBĐKH

NTToàn

Tại đơn vị

08g30 – 09g00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại tại trạm Y tế

TĐLý, HTMHương, LHNinh, Toàn thể VC, NLĐ trạm Y tế

TĐLý

Tại đơn vị

Bắt đầu từ 09g00

Công tác nhân sự

09g00-10g00: HT.Hùng, TĐLý, NTToàn, LHKhương, N.HBích, NNTrí, NTMai, PT.Huân, LQThông, ĐĐTuyên, LCTrứ, NTQHưng, TTK.Hồng, LNLãm, NNThy, NDNăng, ĐXPhát, NVDũ, NVTrọn

10g00-11g00: HT.Hùng, TĐLý, NTToàn, LHKhương, ĐKCường, NVCChính, VTDân, LA.Đức, NP.Hòa, NVMinh, NTThể, NNThùy, VNThơ, LMTriết, BVHải

HT.Hùng

P103

13g30 – 16g00

Hội nghị triển khai công tác Đoàn Hội HK2 năm học 2020-2021

Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban TK HSV trường, Bí thư Đoàn cơ sở, LCH trưởng LCH SV khoa/bộ môn, Thư mời

ĐTN

P205

14g00 – 16g00

Triển khai công tác tăng cường an ninh trật tự trong toàn trường

TĐLý, P.QTVT, P.CTSV, TT.DVSV, Đại diện ĐTN, HSV

TĐLý

P103

14g00 – 16g00

Chuẩn bị công tác tổ chức thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2021

NTToàn, P.ĐT, P.KHTC, P.TCCB, P.QTVT, P.CTSV, P.HC, ĐTN-HSV, Trạm Y tế

NTToàn

P408

Ba

16

08g30 – 10g30

Đề xuất nội dung NCKH theo thông báo của Sở KH&CN tỉnh Bình Dương

NTToàn, P.QLNCKH, Trưởng/Phó khoa

NTToàn

P103

17

09g00 – 10g00

Nghiệm thu hoàn thành công trình “Đổ bê tông mương nước và đường đi xung quanh nhà màng – Trại thực nghiệm khoa NH”

HT.Hùng, NVMinh, LQGiảng, VTDân, DHHoàng, NVĐiền, Đại diện Ban TTND, Đơn vị thi công, Đơn vị giám sát

HT.Hùng

Tại công trình

Năm

18

13g30 – 16g00

Họp Hội đồng thi đánh giá năng lực năm 2021 (hình thức trực tuyến)

NTToàn, Trưởng các Ban hỗ trợ kỳ thi, P.HC (Tổ CNTT - hỗ trợ kết nối trực tuyến)

NTToàn

P103

Sáu

19

08g30 – 11g00

Làm việc với Sở KH&CN và Sở NN&PTNT tỉnh Bình Dương

NTToàn, NP.Hòa, Thư mời

NTToàn

TT. SKCĐ&HTKN tỉnh Bình Dương (BIIC)

Bảy

20

 

 

 

 

 

CN

21

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 12327
Điều chỉnh lần cuối: 16-03-2021

Từ ngày 29/3 - 04/4/2021(26-03-2021)

Từ ngày 22 - 28/3/2021(18-03-2021)

Từ ngày 08 - 14/3/2021(05-03-2021)

Từ ngày 01 - 07/3/2021(26-02-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu bảy ba

Xem trả lời của bạn !