Tuần 10 năm 2021 [TẢI VỀ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 08 – 14/3/2021)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

08

08g00 – 11g30

Hội thi trang trí thiệp chủ đề “Trao gửi yêu thương”

CĐ các trường đại học thuộc Khối thi đua số 3 - ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, Dự bị ĐH TP.HCM và ĐH Nông Lâm TP.HCM, Các CĐ bộ phận đăng ký dự thi, NTMNguyệt, Thư mời

HTMHương

Hội trường Phượng Vỹ

Bắt đầu từ 08g00

Họp với các Trung tâm hạch toán độc lập

HT.Hùng, NVMinh, LQGiảng, Giám đốc và Kế toán các trung tâm NN, NC&ƯDKTĐC, NC&CGKHCN, NCCBLS G&BG, CN&QLMT&TN, Viện NCCNSH&MT

HT.Hùng

P103

Ba

09

08g30 – 9g30

Xem xét chủ trương bổ nhiệm chức vụ trưởng các Phòng, Thư viện, Trạm Y tế

BGH, Trưởng phòng TCCB, Tổ công tác

HT.Hùng

P103

09g30 – 10g30

Trao đổi ý kiến với lãnh đạo và cấp ủy đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm

BGH, Trưởng phòng TCCB, Lãnh đạo và Cấp ủy đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm (theo Thư mời)

HT.Hùng

P103

10g30 – 11g30

Trao đổi ý kiến với lãnh đạo và cấp ủy đơn vị có nhân sự được điều động, bổ nhiệm

BGH, Trưởng phòng TCCB, Lãnh đạo và Cấp ủy đơn vị có nhân sự được điều động, bổ nhiệm (theo Thư mời)

HT. Hùng

P103

10

08g00 – 09g00

Họp Tổ công tác

HT.Hùng, TĐLý, NTToàn, LHKhương, HTMHương, NVNăm, NTThể, HN.Anh, LHNinh

HT.Hùng

P103

Năm

11

09g00 – 10g00

Nghiệm thu hoàn thành công trình “Cải tạo cảnh quan, thay thế cây xanh khu vực sân giảng đường Phượng Vỹ”

HT.Hùng, NVMinh, LQGiảng, DHHoàng, NVĐiền, Ban TTND, Đơn vị thi công, GS

HT.Hùng

Tại công trình

Bắt đầu từ 13g30

Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các trưởng phòng

BGH, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng TCCB, Tổ công tác, Toàn thể VC-NLĐ (Thư mời theo Thông báo)

BGH

P103 và theo Thông báo

Sáu

12

 

 

 

 

 

Bảy

13

 

 

 

 

 

CN

14

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 12168
Điều chỉnh lần cuối: 06-03-2021

Tháng 3

Từ ngày 29/3 - 04/4/2021(26-03-2021)

Từ ngày 22 - 28/3/2021(18-03-2021)

Từ ngày 15 - 21/3/2021(12-03-2021)

Từ ngày 01 - 07/3/2021(26-02-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu ba tám chín

Xem trả lời của bạn !