Thống kê


Đang xem 36
Toàn hệ thống: 1535
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

- Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2013.

 - Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005,  Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

data/file//ND-138-22.10.13(VBGoc)-XuPhatVPHC-GiaoDuc.pdf

Số lần xem trang: 2243
Điều chỉnh lần cuối: 18-07-2014

Nghị định - Nghị quyết của Chính phủ

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu Năm 2013(17-07-2014)

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ V/v quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua khen thưởng năm 2013(17-07-2014)

Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012(17-07-2014)

NGHỊ QUYẾT SỐ 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ Ban hành CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.(17-07-2014)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2014/NĐ-CP NGÀY 26/6/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN.(17-07-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám bảy hai ba

Xem trả lời của bạn !