Thống kê


Đang xem 123
Toàn hệ thống: 2082
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2013.

data/file/ND-141-24.10.13(VBGoc)-HuongDanLuatGiaoDucDaiHoc.pdf

Số lần xem trang: 2323
Điều chỉnh lần cuối: 18-07-2014

Nghị định - Nghị quyết của Chính phủ

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu Năm 2013(17-07-2014)

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ V/v quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua khen thưởng năm 2013(17-07-2014)

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.(17-07-2014)

NGHỊ QUYẾT SỐ 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ Ban hành CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.(17-07-2014)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2014/NĐ-CP NGÀY 26/6/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT TIẾP CÔNG DÂN.(17-07-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba hai ba tám bảy

Xem trả lời của bạn !