Tuần 33 năm 2017 [ TẢI VỀ ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 14 – 20/8/2017)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

14

09g00 – 11g00

Lễ ký kết MOU với công ty TNHH Visa Solutions Vietnam

P.HTQT, Cty TNHH Visa Solutions Vietnam

P.HTQT

P103

Ba

15

08g00 – 11g00

Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 cho SV

BGH, P.ĐT, P.CTSV, TT.HTSV&QHDN, Đại diện lãnh đạo các khoa CNTT, LN, TS, CNTY, NH, NNSP, CKCN, CNTP, MT&TN, KT, QLĐĐ&BĐS và Bộ môn CNSH, CNHH

TT.HTSV& QHDN

Hội trường Phượng Vỹ

13g30 – 14g30

Họp Hội đồng tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2017 (theo QĐ 2233/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 03/8/2017)

Hội đồng tuyển sinh SĐH, P.ĐTSĐH

N.Hay

P205

14g30 – 15g30

Họp Ban đề thi, Ban CSVC (theo QĐ số 2333/QĐ-ĐHNL-SĐH ngày 11/8/2017)

Ban đề thi, Ban CSVC, P.ĐTSĐH, Thư mời

N.Hay

P205

16

07g00 – 16g00

Đón Tân SV khóa 43 (2017)

BGH, P.ĐT, P.KHTC, P.QTVT, P.CTSV, P.HC, ĐTN, KTX, TYT, TT.KT&ĐBCL, TT.HTSV&QHDN, TT.NN, TT.DVSV, HSV, BCN các khoa KT, CNTP, QLĐĐ&BĐS

P.ĐT

Hội trường Phượng Vỹ; Khu Rạng Đông

09g00 – 11g00

Thảo luận hợp tác với trường ĐH Jenderal Soedirman, Indonesia

N.Hay, P.HTQT, TT.ĐTQT, K.CNTP, Bm.CNSH

N.Hay

P103

Năm

17

07g00 – 16g00

Đón Tân SV khóa 43 (2017)

BGH, P.ĐT, P.KHTC, P.QTVT, P.CTSV, P.HC, ĐTN, KTX, TYT, TT.KT&ĐBCL, TT.HTSV&QHDN, TT.NN, TT.DVSV, HSV, BCN các khoa MT&TN, CKCN, NNSP và 02 Bộ môn CNSH, CNHH

P.ĐT

Hội trường Phượng Vỹ; Khu Rạng Đông

Sáu

18

07g00 – 16g00

Đón Tân SV khóa 43 (2017)

BGH, P.ĐT, P.KHTC, P.QTVT, P.CTSV, P.HC, ĐTN, KTX, TYT, TT.ĐTQT, TT.KT&ĐBCL, TT.HTSV&QHDN, TT.NN, TT.DVSV, HSV, BCN các khoa CNTY, NH, TS, LN, CNTT

P.ĐT

Hội trường Phượng Vỹ; Khu Rạng Đông

Từ ngày 18 – 20/8/2017

Giao lưu, gặp gỡ cán bộ quản lý nhân dịp hè 2017

BGH, Trưởng, Phó các đơn vị

 

Đà Lạt

Bảy

19

07g00 – 16g00

Đón Tân SV khóa 43 (2017)

BGH, P.ĐT, P.KHTC, P.QTVT, P.CTSV, P.HC, ĐTN, KTX, TT.DVSV

P.ĐT

P.ĐT

Lịch công tác của BGH:

* Thầy N.Hay đi công tác Hà Nội ngày 14 – 15/8/2017

* Thầy PVHiền đi họp ở trường ĐH Việt Đức vào sáng ngày 18/8/2017

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

 

 

Số lần xem trang : :1151
Nhập ngày : 11-08-2017
Điều chỉnh lần cuối :11-08-2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8

Từ ngày 28/8 - 03/9/2017(25-08-2017)

Từ ngày 21 - 27/8/2017(17-08-2017)

Từ ngày 07 - 13/8/2017(03-08-2017)

Từ ngày 31/7 - 06/8/2017(26-07-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn năm bốn bảy