Tuần 34 năm 2017 [ TẢI VỀ ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 21 – 27/8/2017)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

21

Từ ngày 21 – 31/8/2017

“Tuần Sinh hoạt Công dân – HSSV” năm học 2017 – 2018

Đảng ủy, BGH, Các Phòng/Ban, Khoa/Bộ môn, TL.QLSV, Trạm Y tế, ĐTN, HSV, Tân SV khóa 2017

P.CTSV

PV100 RĐ100 RĐ200 TV201

Ba

22

13g30 – 16g00

Họp đánh giá Công chức – Viên chức quản lý năm học 2016 – 2017 (đóng góp ý kiến cho Ban Giám hiệu)

N.Hay, HT.Hùng, PVHiền, DDĐồng, BN.Hùng, HTMHương, LVSony, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường

N.Hay

P205

23

09g30 – 11g00

Nghiệm thu gói thầu “Cung cấp thiết bị thí nghiệm Vi sinh – Truyền nhiễm phục vụ CTTT ngành Thú y năm 2016”

N.Hay, PVHiền, BXNhã, LQGiảng, NTToàn, LVLinh, Ban TTND, Cty cung cấp

N.Hay

K.CNTY – Trại thực nghiệm

13g30 – 15g00

Báo cáo kiểm toán dự án SIDA vùng Đông Nam Á

N.Hay, DNKhang, BXNhã, NNThùy, NP.Hòa, TT.Hương, LBChâu

N.Hay

P103

Năm

24

08g00 – 09g00

Chuyển đổi công năng phòng 103 ở khu Hướng Dương

PVHiền, NN.Hải, ĐNNhuận

PVHiền

P103

Sáu

25

 

 

 

 

 

Bảy

26

Ngày 26 – 27/8/2017

Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

Hội đồng tuyển sinh sau đại học, Thư mời

Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Nhà điều hành, Giảng đường Hướng Dương và Tường Vy

Ngày 26 – 27/8/2017

Tuyển sinh đại học văn bằng 2 chính quy và VLVH đợt 1 năm 2017

Ban TK, Ban coi thi, Ban thanh tra

N.Hay

Khu Rạng Đông

Lịch công tác của BGH:

* Thầy PVHiền đi dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017 vào sáng ngày 21/8/2017

 

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang : :1149
Nhập ngày : 17-08-2017
Điều chỉnh lần cuối :18-08-2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8

Từ ngày 28/8 - 03/9/2017(25-08-2017)

Từ ngày 14 - 20/8/2017(11-08-2017)

Từ ngày 07 - 13/8/2017(03-08-2017)

Từ ngày 31/7 - 06/8/2017(26-07-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm một chín một bảy