Tuần 07 năm 2017 [TẢI VỀ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 13 – 19/02/2017)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

13

08g00 – 10g00

Thương thảo hợp đồng thi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Gia Lai

N.Hay, PVHiền, BXNhã, LQGiảng, NVMinh, ĐNNhuận, NVLành, BQLuận, Thư mời

N.Hay

P1

10g00 – 11g30

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2017, Phân hiệu Gia Lai, Phân hiệu Ninh Thuận, TT.ĐTQT

N.Hay

P1

13g30 – 15g00

Công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng

N.Hay, NN.Hải, N.HBích, ĐĐTuyên, ĐT.HDung, M.AThơ

N.Hay

P1

Ba

14

09g00 – 11g30

Tiếp Giám đốc Vùng CIRAD

N.Hay, NVNgãi, PT.Huân, VTDân, NTToàn, NNThùy, TĐLập

N.Hay

P1

09g00 – 11g30

Di dời cây xanh

PVHiền, ĐNNhuận, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, Thư mời

PVHiền

P2

13g30 – 15g30

Triển khai chương trình đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên

P.QLNCKH, P.CTSV, P.ĐT, K.KT, TT.ƯTDNCN

P.QLNCKH

P2

15

Cả ngày

Làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng

N.Hay, N.HBích, NVNgãi, PT.Huân, NNThùy

N.Hay

UBND tỉnh Lâm Đồng

08g00 – 11g30

Hội nghị cán bộ nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (Khóa XII)

Toàn thể Đảng viên

Đ.U. Khối ĐH, CĐ, TCCN TP.HCM

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Năm

16

08g00 – 10g00

Bàn giao công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng

HT.Hùng, NN.Hải, M.AThơ, Bí thư chi bộ và Chủ tịch CĐ TT.KT&ĐBCL

HT.Hùng

P2

08g00 – 10g00

Tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ của học viên cao học các khóa 2013, 2014, 2015

PVHiền, Trưởng khoa, CB phụ trách SĐH các khoa CNTY, NH, LN, KT, MT&TN, CNTP, TS, CKCN, QLĐĐ&BĐS, Bm.CNSH, P.ĐTSĐH, Thư mời

PVHiền

P1

10g00 – 11g30

Bàn giao công tác Dịch vụ sinh viên

PVHiền, VVThưa, NVMinh, BXNhã, LQGiảng, NTThể, Bí thư chi bộ và Chủ tịch CĐ TT.DVSV – KTX

PVHiền

P2

Sáu

17

08g00 – 11g30

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp Trường

Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp Trường, Thư mời

N.Hay

P1

Bảy

18

 

 

 

 

 

Lịch công tác của BGH:

* Thầy DDĐồng đi công tác nước ngoài từ ngày 12/02 – 18/02/2017

 

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang : :2020
Nhập ngày : 09-02-2017
Điều chỉnh lần cuối :13-02-2017

Tháng 02

Từ ngày 20 - 26/02/2017(17-02-2017)

Từ ngày 06 - 12/02/2017(03-02-2017)

Từ ngày 30/01 - 05/02/2017(24-01-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu chín sáu tám