Tuần 05 năm 2017

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 30/01 – 05/02/2017)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

30

 

Tết Nguyên đán – Mồng 3

 

 

 

Ba

31

 

Nghỉ bù

 

 

 

01/02

 

Nghỉ bù

 

 

 

Năm

02

08g00 – 10g00

Họp mặt đầu năm Đinh Dậu 2017

BGH, Toàn thể CBVC

N.Hay

Nhà điều hành

Sáu

03

 

 

 

 

 

Bảy

04

 

 

 

 

 

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang : :1941
Nhập ngày : 24-01-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Tháng 02

Từ ngày 20 - 26/02/2017(17-02-2017)

Từ ngày 13 - 19/02/2017(09-02-2017)

Từ ngày 06 - 12/02/2017(03-02-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một ba sáu bảy