Tuần 18 năm 2017 [ TẢI VỀ ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 01 – 07/5/2017)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

01

 

Nghỉ lễ 01/5

 

 

 

Ba

02

 

Nghỉ bù

 

 

 

03

08g00 – 09g30

Báo cáo tiến độ công tác Đảm bảo chất lượng trong nhà trường

BGH, TT.KT&ĐBCL, Trưởng các đơn vị

N.Hay

P205 Nhà điều hành

09g30 – 11g30

Thảo luận sắp xếp phòng làm việc tại Nhà điều hành

BGH, Trưởng và Phó các đơn vị làm việc tại Nhà điều hành, LBChâu

N.Hay

P205 Nhà điều hành

14g00 – 15g00

Quyết toán công trình Hạ tầng kỹ thuật D1-D2

PVHiền, LQGiảng, BXNhã, NVMinh, SophiaBC

PVHiền

P205 Nhà điều hành

Năm

04

14g00 – 15g00

Kiểm tra công tác tổ chức giao lưu Hội thao các trường ĐH liên kết khu vực phía Nam

CĐ Trường-BTG, BTC Hội thao

HTMHương

P205 Nhà điều hành

Sáu

05

08g00 – 11g00

Lễ tốt nghiệp cho SV các khoa NH, NN-SP, LN, MT&TN, CN-TY, QLĐĐ&BĐS, TS

Đại diện BGH, P.ĐT, P.CTSV, TT.HTSV&QHDN, Đại diện các khoa có liên quan

BGH

Hội trường Phượng Vỹ

Bảy

06

Cả ngày

Giao lưu Hội thao công đoàn các trường đại học liên kết khu vực phía Nam năm 2017 (ngày 06 – 07/5/2017)

BTG CĐ Trường, BTC Hội thao CĐ, VĐV tham gia

 

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật

Lịch công tác của BGH:

 

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang : :1329
Nhập ngày : 26-04-2017
Điều chỉnh lần cuối :05-05-2017

Tháng 5

Từ ngày 29/5 - 04/6/2017(26-05-2017)

Từ ngày 22 - 28/5/2017(19-05-2017)

Từ ngày 15 - 21/5/2017(12-05-2017)

Từ ngày 08 - 14/5/2017(05-05-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám năm một năm