Tuần 51 năm 2018 [ TẢI VỀ ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 17 – 23/12/2018)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

17

08g00 – 09g30

Họp trù bị Hội nghị đại biểu CBVC năm học 2018 – 2019

N.Hay, HT.Hùng, Các Trưởng Phó Phòng

N.Hay

P103

10g00 – 11g30

Kiểm tra tiến độ thực hiện công tác KĐCLGD cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

N.Hay, Lãnh đạo các phòng ĐT, QLCL; các khoa KH, CKCN, KT, NH và bộ môn CNSH, Trưởng nhóm SAR của 4 đơn vị thực hiện công tác AUN-QA

N.Hay

P103

13g30 – 15g00

Rà soát công tác phối hợp giữa P.QTVT và P.KHTC

N.Hay, HT.Hùng, P.QTVT, P.KHTC

N.Hay

P103

Từ ngày 17 – 21/12/2018

Đăng ký môn học HK2 năm học 2018 – 2019

HT.Hùng, P.ĐT, P.HC-Tổ CNTT, BCN Khoa/Bộ môn, TLGV, CVHT

HT.Hùng

 

Từ ngày 17 – 21/12/2018

Chấm thi TS ĐH Liên thông chính quy năm 2018

HT.Hùng, P.ĐT, Ban chấm thi, Ban thanh tra

HT.Hùng

P.ĐT

Ba

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Năm

20

 

 

 

 

 

Sáu

21

09g00 – 11g30

Tiếp Phó HT trường Meiho, Đài Loan

N.Hay, LCTrứ, NNThùy, KCTuyền, NNTấn, TBLinh

N.Hay

P103

14g00 – 15g30

Xây dựng kế hoạch chiến lược NCKH&CGCN

N.Hay, NP.Hòa, NTQHưng, NTToàn, NH.Bích, LĐĐôn, PT.Huân, NBĐằng

N.Hay

P103

Bảy

22

Ngày 22 – 23/12/2018

Về nguồn nhân ngày thành lập QĐND VN 22/12

Đảng ủy, BGH, CĐ, ĐTN, Hội CCB, Thư mời

Hội CCB

TW Cục miền Nam

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

 

Số lần xem trang : :808
Nhập ngày : 14-12-2018
Điều chỉnh lần cuối :17-12-2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12

Từ ngày 24 - 30/12/2018(21-12-2018)

Từ ngày 10 - 16/12/2018(07-12-2018)

Từ ngày 03 - 09/12/2018(30-11-2018)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm một một ba

Xem trả lời của bạn !