Tuần 43 năm 2018 [ TẢI VỀ ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 22 – 28/10/2018)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

22

14g00 – 17g00

Làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận

N.Hay, PVHiền, LQGiảng, NVMinh, ĐMPhương

N.Hay

Ninh Thuận

Ba

23

09g30 – 10g30

Mở thầu gói thầu Cung cấp thiết bị năm 2018 thuộc dự án đầu tư xây dựng PTN công nghệ vi sinh

HT.Hùng, LĐĐôn, P.QTVT, P.KHTC, Ban TTND, Công ty tư vấn, Công ty tham gia

HT.Hùng

P103

24

08g00 – 10g00

Xét thi đua khen thưởng cấp cao năm học 2017 – 2018

N.Hay, HT.Hùng, BN.Hùng, LHKhương, NVMinh, NVNăm, TĐLý, LVSony, NP.Hòa, HTMHương

N.Hay

P103

10g00 – 11g30

Rà soát việc giảng dạy E-Learning và các chương trình chất lượng cao

HT.Hùng, P.ĐT, P.KHTC, P.QTVT, P.QLCL, P.TTGD, P.HC-Tổ CNTT, TT.THƯD, BCN các Khoa KT, CNTP, MT&TN, CKCN và Bm.CNSH

HT.Hùng

P103

Năm

25

 

 

 

 

 

Sáu

26

08g00 – 11g30

Họp Đảng ủy

Ủy viên BCH Đảng ủy

HT.Hùng

P103

13g30 – 16g00

Họp Bí thư các Chi bộ

Bí thư các Chi bộ

HT.Hùng

P205

Bảy

27

 

 

 

 

 

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang : :983
Nhập ngày : 20-10-2018
Điều chỉnh lần cuối :20-10-2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10

Từ ngày 15 - 21/10/2018(12-10-2018)

Từ ngày 08 - 14/10/2018(06-10-2018)

Từ ngày 01 - 07/10/2018(28-09-2018)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu một một

Xem trả lời của bạn !