Tuần 40 năm 2018 [ TẢI VỀ ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 01 – 07/10/2018)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

01

09g00 – 10g00

Nghiệm thu công trình “Sửa chữa, thay thế thiết bị vệ sinh nhà KTX cư xá A trục (1÷3), (H÷F)”

HT.Hùng, LQGiảng, NVMinh, ĐNNhuận, ĐNCôi, NVĐiền, Ban TTND, Đơn vị thi công

HT.Hùng

Cư xá A

Ba

02

08g00 – 10g00

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học không chuyên của sinh viên

HT.Hùng, P.ĐT, P.CTSV, P.QLCL, TT.THƯD, TT.NN, Đại diện BCN Khoa/Bộ môn

HT.Hùng

P103

10g00 – 11g00

CSVC các lớp chất lượng cao

HT.Hùng, P.ĐT, P.KHTC, P.QTVT, P.ĐTSĐH, P.CTSV, Thư viện, BCN Khoa/Bộ môn CNTY, CNTP, KT, CKCN, MT&TN, CNSH

HT.Hùng

P103

13g30 – 16g00

Chuẩn bị cho Hội nghị khoa học quốc tế SAE2018 lần 2

N.Hay, BN.Hùng, NP.Hòa, NNThùy, LQGiảng, NVMinh, NTToàn, LQTuấn, N.HBích, PT.Huân, VTDân, NNTrí, PVTính, NTMai, BVHải, NBĐằng, LVHHà, ĐĐTuyên, LĐĐôn, TVĩnh, TTK.Hồng, NTQHưng, CMTùng, HTĐạt, TQBình

N.Hay

P205

03

08g00 – 10g00

Xét kỷ luật sinh viên

HT.Hùng, P.CTSV, P.ĐT, ĐTN, HSV, Đại diện BCN Khoa, Đoàn Khoa, TL.QLSV CNTY, MT&TN, CKCN, QLĐĐ&BĐS, NNSP, CNTT, LN, KT, PHGL, Thư mời

HT.Hùng

P205

08g00 – 09g00

Tổng kết tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018

Hội đồng tuyển sinh SĐH, P.ĐTSĐH, Thư mời

N.Hay

P103

09g00 – 10g00

Xét tốt nghiệp cao học đợt 2 năm 2018

Hội đồng xét tốt nghiệp, P.ĐTSĐH, Thư mời

N.Hay

P103

Năm

04

 

 

 

 

 

Sáu

05

09g30 – 10g30

Mở thầu gói thầu “Cung cấp thiết bị nội thất” thuộc công trình Nhà điều hành

N.Hay, LQGiảng, NVMinh, NVLành, ĐTNNgọc, TPPThảo, NVCường, LVLinh, Ban TTND, Công ty tư vấn, Nhà thầu tham gia

N.Hay

P103

14g00 – 16g00

Tiếp GS Viện Agreenium, Pháp

BN.Hùng, NNThùy, LQThông, Thư mời

BN.Hùng

P103

Bảy

06

 

 

 

 

 

Lịch công tác của BGH:

* Thầy HT.Hùng dự hội nghị sáng thứ năm 04/10/2018 tại trường ĐH Kinh tế TP.HCM

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang : :1109
Nhập ngày : 28-09-2018
Điều chỉnh lần cuối :28-09-2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10

Từ ngày 22 - 28/10/2018(20-10-2018)

Từ ngày 15 - 21/10/2018(12-10-2018)

Từ ngày 08 - 14/10/2018(06-10-2018)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu chín năm sáu

Xem trả lời của bạn !