Tuần 33 năm 2018 [ TẢI VỀ ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 13 – 19/8/2018)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

13

 

 

 

 

 

Ba

14

14g00 – 16g00

Tiếp đoàn trường ĐH STUST, Đài Loan

N.Hay, N.HBích, NNThùy, LCTrứ, NVNgãi, PT.Huân

N.Hay

P205

15

07g30 – 16g00

Đón Tân SV khóa 2018

HT.Hùng, P.ĐT, P.KHTC, P.QTVT, P.CTSV, P.HC, KTX-TT.DVSV, TT.HTSV&QHDN, TT.NN, ĐTN-HSV, TYT, BCN Khoa/Bm các đơn vị: CKCN, NNSP, TS, LN, CNSH, CNHH

HT.Hùng

TT.NN; K.CKCN; Khu Rạng Đông; Hội trường Phượng Vỹ

Năm

16

07g30 – 16g00

Đón Tân SV khóa 2018

HT.Hùng, P.ĐT, P.KHTC, P.QTVT, P.CTSV, P.HC, KTX-TT.DVSV, TT.HTSV&QHDN, TT.NN, ĐTN-HSV, TYT, BCN Khoa/Bm các đơn vị: KT, CNTY, CNTP và TT.ĐTQT

HT.Hùng

Nhà Thiên Lý; Khu Phượng Vỹ; Khu Rạng Đông; Hội trường Phượng Vỹ

Sáu

17

07g30 – 16g00

Đón Tân SV khóa 2018

HT.Hùng, P.ĐT, P.KHTC, P.QTVT, P.CTSV, P.HC, KTX-TT.DVSV, TT.HTSV&QHDN, TT.NN, ĐTN-HSV, TYT, BCN Khoa/Bm các đơn vị: MT&TN, NH, CNTT, QLĐĐ&BĐS

HT.Hùng

Khu Rạng Đông; Khu Cẩm Tú; Hội trường Phượng Vỹ

Bảy

18

07g30 – 16g00

Đón Tân SV khóa 2018

HT.Hùng, P.ĐT, P.KHTC, P.QTVT, P.CTSV, P.HC, KTX-TT.DVSV, TT.HTSV&QHDN, TT.NN, ĐTN-HSV, TYT

HT.Hùng

Nhà Thiên Lý; Hội trường Phượng Vỹ   

08g00 – 16g00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường chuyên ngành Lâm sinh

Hội đồng chấm luận án, P.ĐTSĐH, K.LN, Người quan tâm

BN.Hùng

P307

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang : :966
Nhập ngày : 10-08-2018
Điều chỉnh lần cuối :11-08-2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8

Từ ngày 27/8 - 02/9/2018(24-08-2018)

Từ ngày 20 - 26/8/2018(17-08-2018)

Từ ngày 06 - 12/8/2018(04-08-2018)

Từ ngày 30/7 - 05/8/2018(27-07-2018)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai không ba hai

Xem trả lời của bạn !