Tuần 32 năm 2020 [TẢI VỀ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 03 – 09/8/2020)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

03

13g30 – 15g00

Làm việc với tập đoàn Beowulf về gói tài trợ 100% phần mềm online Quickom classroom

TĐLý, TT.HTSV&QHDN, P.CTSV, P.ĐT, P.HC, P.QLCL

TĐLý

P103

15g00 – 16g30

Công tác An ninh trật tự trong toàn trường

TĐLý, P.QTVT, Đội BV, P.CTSV, TT.DVSV, Nhà thi đấu & LTTDTT, CĐ trường, ĐTN, HSV

TĐLý

P103

Ba

04

08g30 – 10g30

Rà soát việc chuẩn bị công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020

TĐLý, P.TTGD, Thư mời

TĐLý

P103

05

08g30 – 10g30

Rà soát công tác tự đánh giá cấp CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA

NTToàn, P.QLCL, Đại diện lãnh đạo phụ trách AUN và Trưởng nhóm SAR các khoa MT&TN, TS, LN và bộ môn CNHH

NTToàn

P103

14g00 – 16g00

Họp Ban Biên tập Kỷ yếu

NTToàn, Ban Biên tập Kỷ yếu

NTToàn

P103

Năm

06

 

 

 

 

 

Sáu

07

Bắt đầu từ 06g00

Đoàn cán bộ đi công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Từ ngày 07 đến 11/8/2020)

Đoàn cán bộ công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020

TĐLý

Đăk Nông

Bảy

08

 

 

 

 

 

CN

09

 

 

 

 

 

 Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 983
Điều chỉnh lần cuối: 05-08-2020

Từ ngày 10 - 16/8/2020(07-08-2020)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy năm hai sáu

Xem trả lời của bạn !