Tuần 11 năm 2020 [TẢI VỀ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 09 – 15/3/2020)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

09

14g00 – 16g00

Cập nhật Website Trường

TĐLý, P.HC, Tổ CNTT, Đại diện phụ trách Website các đơn vị phòng ĐT, CTSV, QLCL, QLNCKH, HTQT và ĐTN, Thư mời

TĐLý

P103

Ba

10

09g30 – 10g30

Nghiệm thu gói thầu Cung cấp thiết bị thí nghiệm phục vụ dự án “Tăng cường nghiên cứu thú y trong các trường đại học châu Á”

HT.Hùng, LQGiảng, NVMinh, LQThông, DHHoàng, LVLinh, Ban TTND, Cty cung cấp

HT.Hùng

K.CNTY

14g00 – 16g00

Kế hoạch công việc của trung tâm ƯTDN, trung tâm ĐTQT

NTToàn, TT.ƯTDN, TT.ĐTQT

NTToàn

P408

11

Bắt đầu từ 07g30

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Phiên trù bị)

Các Ban Đảng của Đảng ủy Khối, Đại biểu đương nhiên, Đại biểu chính thức

HT.Hùng

P303

Năm

12

Bắt đầu từ 07g30

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Phiên chính thức)

Thành ủy TP.HCM, Đảng ủy Khối, Đại diện Đảng ủy các trường trong Đảng ủy Khối, Đại biểu đương nhiên, Đại biểu chính thức, Thư mời

HT.Hùng

P303

Sáu

13

08g00 – 11g30

Trực tuyến tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2020

TĐLý, K.LN, K.CKCN, Tổ TTTT

TĐLý

P303

08g30 – 09g30

Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Sửa chữa nhà màng 1152m2

HT.Hùng, NVMinh, LQGiảng, VTDân, NVLành, DHHoàng, BQLuận, Ban TTND, Cty TVGS, Cty thi công

HT.Hùng

Tại công trình

09g00 – 11g30

Công tác chuẩn bị hội nghị SAE 2020

NTToàn, NP.Hòa, NNThùy, NKLợi, DNKhang, CMTùng, NTQHưng, VNThơ, Đại diện lãnh đạo các khoa/bộ môn

NTToàn

P205

Bảy

14

 

 

 

 

 

CN

15

 

 

 

 

 

 

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Dời lịch học của sinh viên đến ngày 16/3/2020 để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra.

                 Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 9044
Điều chỉnh lần cuối:

Tháng 3

Từ ngày 23 - 29/3/2020(20-03-2020)

Từ ngày 16 - 22/3/2020(13-03-2020)

Từ ngày 02 - 08/3/2020(28-02-2020)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm tám bảy chín

Xem trả lời của bạn !