Tuần 27 năm 2020 [TẢI VỀ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 29/6 – 05/7/2020)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

29

08g00 – 11g00

Giao ban toàn Trường

BGH, Trưởng, Phó các đơn vị

HT.Hùng

P205

Ba

30

08g00 – 11g00

Triển khai công tác thi đua khen thưởng CĐ năm học 2019-2020

BCH CĐT

HTMHương

P202

01/7

Bắt đầu từ 08g30

Định hướng mục tiêu và giải pháp cho GDĐH trong chiến lược GD giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

TĐLý

Bộ GD&ĐT

Hà Nội

Năm

02

 

 

 

 

 

Sáu

03

08g00 – 11g00

Lễ tuyên dương gia đình tiêu biểu, gia đình bền vững nhân ngày gia đình VN 28/6

Đại diện BGH, BCH CĐT, BCH CĐ bộ phận, Thư mời

HTMHương

P205

14g00 – 17g00

Họp bàn về sinh viên nội trú tại KTX ĐHQG TP.HCM

TĐLý, ĐKCường, ĐNCôi

 

ĐHQG TP.HCM

Bảy

04

 

 

 

 

 

CN

05

 

 

 

 

 

 Lịch công tác của BGH:

Ghi chú: Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 929
Điều chỉnh lần cuối: 28-06-2020

Từ ngày 06 - 12/7/2020(04-07-2020)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy sáu tám

Xem trả lời của bạn !