Tuần 46 năm 2021 [ tải về ]

LỊCH CÔNG TÁC
(Tuần từ ngày 15 – 21/11/2021)
Thứ
Ngày
Thời gian
Nội dung cuộc họp
Thành phần
Chủ trì
Địa điểm
Hai
15
14g00 – 16g00
Triển khai một số công tác trọng tâm của Công đoàn và lấy ý kiến kết nạp công đoàn viên ưu tú vào Đảng
BCH CĐ trường
HTMHương
Trực tuyến
Ba
16
08g00 – 12g00
Hội thảo quốc gia về phương pháp tiếp cận nông nghiệp sinh thái - Lộ trình chuyển đổi bền vững của hệ thống nông nghiệp và thực phẩm tích hợp đa giá trị ở Việt Nam
NTToàn, P.QLNCKH, P.HTQT
Vụ HTQT, Bộ NN&PTNT, Viện KHNN Việt Nam
Trực tuyến
17
08g30 – 11g30
Họp trực tuyến v/v Hoàn thiện Quy chế hoạt động nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh của trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
NTToàn, NP.Hòa, ĐTDuy, Các khoa/bộ môn, Trung tâm nghiên cứu, Viện NCCNSH&MT
NTToàn
P103
13g30 – 15g30
Thảo luận đề án thực tập sinh kỹ thuật – thương mại cho sinh viên khoa Chăn nuôi Thú y và khoa Thủy sản, NLU & công ty De Heus Việt Nam
NTToàn, BCN khoa CNTY và TS, phòng ĐT, phòng QLNCKH, Đại diện công ty De Heus
NTToàn
Trực tuyến
Năm
18
 
       
Sáu
19
08g30 – 09g30
Lễ Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; Kỷ niệm 66 năm ngày thành lập trường
Lãnh đạo trường, Chủ tịch CĐ trường, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội SV, Trưởng và Phó các đơn vị trực thuộc trường (tham dự trực tiếp), Nguyên lãnh đạo trường, Đại biểu khách mời, giảng viên, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên (tham dự trực tuyến)
HT.Hùng
Hội trường Phượng Vỹ
Bảy
20
Bắt đầu từ 07g15
Thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, khóa 2 (ngày 20 và ngày 21/11/2021)
Hội đồng thi, Thí sinh dự thi
Phân viện miền Nam (Học viện Thanh thiếu niên VN) - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
P103 (Hội đồng thi);
P205, P302, P303 (Phòng thi)
CN
21
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 1400
Điều chỉnh lần cuối: 13-11-2021

Từ ngày 22 - 28/11/2021(01-11-2021)

Từ ngày 08 - 14/11/2021(01-11-2021)

Từ ngày 01 - 07/11/2021(11-10-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy tám không ba

Xem trả lời của bạn !