Tuần 44 năm 2021

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 01 – 07/11/2021)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

01

08g30 – 17g00

Tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ thanh, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

TĐLý, P.TTGD

Bộ GD&ĐT

Trực tuyến

Ba

02

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

Năm

04

 

 

 

 

 

Sáu

05

 

 

 

 

 

Bảy

06

08g30 – 17g00

Tập huấn trực tuyến nâng cao năng lực quản trị cơ sở giáo dục đại học

Chủ tịch HĐ trường, Ban Giám hiệu, Thư ký HĐ trường, Trưởng phòng TCCB

Bộ GD&ĐT

Trực tuyến

CN

07

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 27
Điều chỉnh lần cuối: 14-10-2021

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám hai sáu không

Xem trả lời của bạn !