Tuần 44 năm 2021 [ tải về ]

LỊCH CÔNG TÁC
(Tuần từ ngày 01 – 07/11/2021)
Thứ
Ngày
Thời gian
Nội dung cuộc họp
Thành phần
Chủ trì
Địa điểm
Hai
01
08g30 – 17g00
Tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ thanh, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
TĐLý, LMTriết, ĐKCường, BMTâm, TTT.Huyền, PTTài, NT.ANguyệt, LHNinh, TTMinh, TĐDHương, LTBThảo, PTNDiễm
Bộ GD&ĐT
P103
10g00 – 11g00
Chuẩn bị Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
HT.Hùng, TĐLý, NTToàn, LHKhương, HTMHương, NVMinh, NVCChính, PGĐiệp, NTThể, ĐKCường, NC.Hậu
HT.Hùng
P205
Ba
02
09g00 – 11g00
Họp trực tuyến về việc ban hành Quy chế cố vấn học tập năm 2021
TĐLý, P.CTSV, P.ĐT, P.TTTT, P.HC, P.KHTC, Đại diện các Khoa
TĐLý
P103
03
08g00 – 11g00
Hội nghị trực tuyến học tập và quán triệt Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do đồng chí Vũ Trung Kiên báo cáo
Toàn thể đảng viên, CBVC không có giờ giảng
HT.Hùng
P103
08g00 – 17g00
Hội nghị quốc tế trực tuyến Khoa học sinh học Chăn nuôi (International Symposium on Animal Bioscience)
NTToàn, Ban chủ nhiệm khoa, GV, NCS, HV cao học và SV khoa CNTY trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Đại biểu từ các trường ĐH Okayama (Nhật Bản), HVNNVN, ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, ĐH Nông Lâm Huế, ĐH Cần Thơ, ĐH Trà Vinh
NTToàn
P205; P303
Từ 08g30
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ĐH, CĐ TP.HCM lần thứ Năm, nhiệm kỳ 2020-2025
TĐLý
Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TP.HCM
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
Năm
04
08g30 – 11g30
Rà soát công tác tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA
NTToàn, VNThơ, TTK.Hồng, NLHThúy, NTQHưng, HTBá, NNTrí, NHNKha, PT.Huân, MHCang, ĐNThuận
NTToàn
Trực tuyến
Sáu
05
07g30 – 11g30
Hội nghị trực tuyến Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”
TĐLý, ĐKCường, BMTâm
Bộ GD&ĐT
Trực tuyến
08g00 – 12g00
Hội nghị trực tuyến công tác văn phòng và truyền thông khối các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT năm 2021
TĐLý, NTThể, PGĐiệp, P.HC, P.TTTT
Bộ GD&ĐT
P103
Từ 08g30
Họp trực tuyến Hội đồng vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp lần 4 năm 2021
NTToàn, Hội đồng vòng chung kết cuộc thi
NTToàn
P401
Bảy
06
08g30 – 17g00
Tập huấn trực tuyến nâng cao năng lực quản trị cơ sở giáo dục đại học
Chủ tịch HĐ trường, Ban Giám hiệu, Thư ký HĐ trường, Trưởng phòng TCCB
Bộ GD&ĐT
P103
CN
07
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 1458
Điều chỉnh lần cuối: 05-11-2021

Từ ngày 22 - 28/11/2021(01-11-2021)

Từ ngày 15 - 21/11/2021(01-11-2021)

Từ ngày 08 - 14/11/2021(01-11-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không không hai ba

Xem trả lời của bạn !