Tuần 45 năm 2021 [tải về]

LỊCH CÔNG TÁC
(Tuần từ ngày 08 – 14/11/2021)
Thứ
Ngày
Thời gian
Nội dung cuộc họp
Thành phần
Chủ trì
Địa điểm
Hai
08
09g00 – 11g00
Đánh giá đề án phát triển Bệnh viện Thú y Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
HT.Hùng, Hội đồng phê duyệt “Đề án thành lập Bệnh viện Thú y trực thuộc Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM”
HT.Hùng
P103
13g00 – 15g00
Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH
TĐLý, Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH, Chủ nhiệm đề tài NCKH (TNThảo, K.KT), Người quan tâm
TĐLý
Trực tuyến
Ba
09
08g30 – 10g00
Công tác chuẩn bị Hội nghị SAE lần 4 (2022)
NTToàn, NP.Hòa, ĐTDuy, NNThùy, TQBình, HTĐạt
NTToàn
P103
10g00 – 11g00
Gia hạn các đề tài cấp Bộ năm 2020
NTToàn, P.QLNCKH, Chủ nhiệm đề tài liên quan
NTToàn
P103
10
08g30 – 10g00
Xét miễn giảm học phí HK1 năm học 2021-2022
TĐLý, P.CTSV, P.ĐT, P.KHTC, P.TTGD
TĐLý
P205
09g00 – 11g00
Tập huấn Nâng cao kiến thức pháp luật về lao động và công đoàn nhân ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021
BCH Công đoàn trường, BCH Công đoàn bộ phận, Ban TTND, Thư mời, Người quan tâm
CĐCS Trường ĐH Luật TP.HCM - Khối trưởng Khối thi đua số 3
Trực tuyến
Năm
11
Từ 08g30
UBKT Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TP.HCM làm việc với Ban Chấp hành Đảng ủy Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM về thực hiện Nghị quyết số 29 và Nghị quyết số 19 của TW
BCH Đảng ủy
HT.Hùng
P103
09g00 – 17g00
Chương trình “Ngày hội việc làm trực tuyến năm 2021 trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Marketing” với các trường ĐH phía Nam (ngày 11 và 12/11/2021)
TĐLý, TT.HTSV&QHDN, Công ty Yoot, Doanh nghiệp và sinh viên quan tâm
TĐLý
Trực tuyến
14g30 – 16g00
Công tác chuẩn bị Hội thảo NCKH sinh viên năm 2021
NTToàn, P.QLNCKH, Đại diện BCH Đoàn thanh niên
NTToàn
P103
Sáu
12
08g00 – 11g00
Thảo luận về công tác Thư viện phục vụ đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA
NTToàn, NBQuốc, ĐTLợi, BCN các khoa, P.QLCL, Trưởng nhóm SAR 04 khoa tham gia đánh giá CTĐT: K.LN, K.TS, K.MT&TN, K.CNHH&TP
NTToàn
Trực tuyến
08g00 – 09g30
Giải quyết công nợ của Trung tâm NC&QLMT&TN
BGH, HTMHương, NVMinh, LHKhương, LTDTrang, NCTuệ
HT.Hùng
P103
08g30 – 11g30
Tọa đàm về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Giáo dục đại học (Dự thảo)
BN.Hùng
Bộ GD&ĐT
Trực tuyến
09g30 – 10g30
Nghiệm thu gói thầu “Cung cấp thiết bị công nghệ phục vụ công tác thường xuyên của nhà trường”
HT.Hùng, NVMinh, NVCChính, DHHoàng, LVLinh, Đại diện Ban TTND, Đại diện công ty cung cấp
HT.Hùng
P205
14g00 – 15g30
Họp trực tuyến bàn về hợp tác giữa Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và Trường ĐH Wageningen (Hà Lan) trong lĩnh vực CNTY
NTToàn, LQThông, NQThiệu, NKCường, NP.Hòa, ĐTDuy, NNThùy, TS. Francine Wartena và TS. Rene Kwakkel trường ĐH Wageningen (Hà Lan), Đại diện Ban lãnh đạo công ty Deheus
NTToàn
P205
Bảy
13
 
 
 
 
 
CN
14
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 1380
Điều chỉnh lần cuối: 13-11-2021

Từ ngày 22 - 28/11/2021(01-11-2021)

Từ ngày 15 - 21/11/2021(01-11-2021)

Từ ngày 01 - 07/11/2021(11-10-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn một bảy không

Xem trả lời của bạn !