Thống kê


Đang xem 124
Toàn hệ thống: 1116
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.

data/file/L-43-QH13-26_11_13-LuatDauThau-2013.pdf

Số lần xem trang: 624
Điều chỉnh lần cuối: 18-07-2014

Văn bản Luật

LUẬT SỬA ĐÔI, BỔ SUNG LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2014(17-07-2014)

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2013(17-07-2014)

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2013(17-07-2014)

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014(17-07-2014)

LUẬT TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2013(17-07-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu chín ba bốn

Xem trả lời của bạn !