Thống kê


Đang xem 188
Toàn hệ thống: 1607
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 13/6/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

data/file//L-46-QH13-13_06_14-LuatSDBSLuatBaoHiemYTe-2014.pdf

Số lần xem trang: 644
Điều chỉnh lần cuối: 18-07-2014

Văn bản Luật

LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2013(17-07-2014)

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2013(17-07-2014)

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2013(17-07-2014)

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014(17-07-2014)

LUẬT TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2013(17-07-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một một sáu tám

Xem trả lời của bạn !