Thống kê


Đang xem 191
Toàn hệ thống: 1319
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ bảy ngày 19/6/2014 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2010 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

data/file//L-52-QH13-19_06_14-LuatHonNhanGiaDinh-2014.pdf

Số lần xem trang: 652
Điều chỉnh lần cuối: 17-07-2014

Văn bản Luật

LUẬT SỬA ĐÔI, BỔ SUNG LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2014(17-07-2014)

LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2013(17-07-2014)

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2013(17-07-2014)

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2013(17-07-2014)

LUẬT TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2013(17-07-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm bốn hai ba

Xem trả lời của bạn !