Tuần 26 năm 2016 [TẢI VỀ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 27/6 – 03/7/2016)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

 

Hai

27

09g00 – 11g00

Lễ ra quân Chiến dịch mùa hè xanh năm 2016

Thành Đoàn, Thành Hội, Đảng ủy, Ban thanh vận, ĐTN, HSV

ĐTN

HSV

Hội trường Phượng Vỹ

 

09g00 – 16g00

Seminar Báo cáo kết quả Research – Hub (IRRI)

NNThùy, VTDân, NVPhu, TTNBích, Sinh viên

P.HTQT

P2

 

Ba

28

Từ 06g00

Khởi hành công tác đi Gia Lai

Hội đồng thi THPT QG 2016, Các Ban và tiểu ban liên quan, Trưởng, Phó các điểm thi, Thư ký, Giám sát các điểm thi

N.Hay

 

 

Cả ngày

Tập huấn công tác coi thi

Hội đồng thi, Ban TK, CB coi thi

HT.Hùng

Hội đồng Trung tâm tại PH Gia Lai

 

08g30 – 11g00

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở đề tài cấp Bộ năm 2013 do TS. TTDThảo làm chủ nhiệm

Hội đồng nghiệm thu, P.QLNCKH

Chủ tịch HĐ

P2

 

29

08g00 – 10g00

Rà soát công tác chuẩn bị coi thi kỳ thi THPT QG năm 2016 tại các phòng thi và điểm thi

Trưởng, Phó các điểm thi, Thư ký, Giám sát các điểm thi

HT.Hùng

PVHiền

Các điểm thi tại Gia Lai

 

10g00 – 11g00

Tổng kết công tác chuẩn bị coi thi kỳ thi THPT QG năm 2016 tại các điểm thi

Ban chỉ đạo cấp Tỉnh, Hội đồng thi THPT QG 2016, Các Ban và tiểu ban liên quan, Trưởng, Phó các điểm thi, Thư ký, Giám sát các điểm thi

HT.Hùng

Hội đồng Trung tâm tại PH Gia Lai

 

Năm

30

08g00 – 10g00

Làm thủ tục dự thi, phổ biến quy chế thi cho thí sinh; Ghi nhận, chỉnh sửa dữ liệu cho thí sinh

Hội đồng thi THPT QG 2016, Các Ban và tiểu ban liên quan, Trưởng, Phó các điểm thi, Thư ký, Giám sát các điểm thi, Sở GD&ĐT Gia Lai, Các CB coi thi, Thanh tra

N.Hay

Các điểm thi tại Gia Lai

 

10g00 – 11g00

Họp Ban chỉ đạo cấp Tỉnh, Hội đồng thi THPT QG 2016, Các Ban và tiểu ban liên quan, Trưởng, Phó các điểm thi, Thư ký, Giám sát các điểm thi

Ban chỉ đạo cấp Tỉnh, Hội đồng thi THPT QG 2016, Các Ban và tiểu ban liên quan, Trưởng, Phó các điểm thi, Thư ký, Giám sát các điểm thi

N.Hay

Hội đồng Trung tâm tại PH Gia Lai

 

Sáu

01/7

Sáng từ 06g00

Chiều từ 13g00

Thi THPT QG năm 2016 theo quy định của Bộ GD&ĐT (từ ngày 01 – 04/7/2016)

Ban chỉ đạo cấp Tỉnh, Hội đồng thi THPT QG 2016, Các Ban và tiểu ban liên quan, Trưởng, Phó các điểm thi, Thư ký, Giám sát các điểm thi, Các CB coi thi, Thanh tra

N.Hay

Các điểm thi tại Gia Lai và Hội đồng Trung tâm tại PH Gia Lai

 

Bảy

02

 

 

 

 

 

 

CN

03

 

 

 

 

 

 

Lịch công tác của BGH:

Ghi chú:   Lịch công tác thay cho giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

 

 

 

Số lần xem trang: 8775
Điều chỉnh lần cuối: 06-12-2016

-Năm 2016

Từ ngày 26 - 31/12/2016(23-12-2016)

Từ ngày 19 - 25/12/2016(12-12-2016)

Từ ngày 12 - 18/12/2016(08-12-2016)

Từ ngày 05 - 11/12/2016(30-11-2016)

Từ ngày 28/11 - 04/12/2016(25-11-2016)

Từ ngày 21 - 27/11/2016(17-11-2016)

Từ ngày 14 - 20/11/2016(09-11-2016)

Từ ngày 07 - 13/11/2016(04-11-2016)

Từ ngày 31/10 - 06/11/2016(25-10-2016)

Từ ngày 24 - 30/10/2016(21-10-2016)

Từ ngày 17 - 23/10/2016(14-10-2016)

Từ ngày 10 - 16/10/2016(26-09-2016)

Từ ngày 03 - 09/10/2016(26-09-2016)

Từ ngày 26/9 - 02/10/2016(20-09-2016)

Từ ngày 19 - 25/9/2016(15-09-2016)

Từ ngày 12 - 18/9/2016(06-09-2016)

Từ ngày 05 - 11/9/2016(26-08-2016)

Từ ngày 29/8 - 04/9/2016(26-08-2016)

Từ ngày 22 - 28/8/2016(12-08-2016)

Từ ngày 15 - 21/8/2016(11-08-2016)

Từ ngày 08 - 14/8/2016(05-08-2016)

Từ ngày 01 - 07/8/2016(22-07-2016)

Từ ngày 25 - 31/7/2016(21-07-2016)

Từ ngày 18 - 24/7/2016(11-07-2016)

Từ ngày 11 - 17/7/2016(06-07-2016)

Từ ngày 04 - 10/7/2016(20-06-2016)

Từ ngày 20 - 26/6/2016(13-06-2016)

Từ ngày 13 - 19/6/2016(08-06-2016)

Từ ngày 06 - 12/6/2016(01-06-2016)

Từ ngày 30/5 - 05/6/2016(27-05-2016)

Từ ngày 23 - 29/5/2016(16-05-2016)

Từ ngày 16 - 22/5/2016(11-05-2016)

Từ ngày 09 - 15/5/2016(05-05-2016)

Từ ngày 02 - 08/5/2016(29-04-2016)

Từ ngày 25/4 - 01/5/2016(19-04-2016)

Từ ngày 18 - 24/4/2016(06-04-2016)

Từ ngày 11 - 17/4/2016(04-04-2016)

Từ ngày 04 - 10/4/2016(01-04-2016)

Từ ngày 28/3 - 03/4/2016(25-03-2016)

Từ ngày 21 - 27/3/2016(14-03-2016)

Từ ngày 14 - 20/3/2016(09-03-2016)

Từ ngày 07 - 13/3/2016(04-03-2016)

Từ ngày 29/02 – 06/3/2016(26-02-2016)

Từ ngày 22 - 28/02/2016(19-02-2016)

Từ ngày 15 - 21/02/2016(04-02-2016)

Từ ngày 08 - 14/02/2016(04-02-2016)

Từ ngày 01 - 07/02/2016(29-01-2016)

Từ ngày 25 - 31/01/2016(22-01-2016)

Từ ngày 18 - 24/01/2016(15-01-2016)

Từ ngày 11 - 17/01/2016(08-01-2016)

Từ ngày 04 – 10/01/2016(29-12-2015)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai không không chín

Xem trả lời của bạn !