Tuần 48 năm 2016 [TẢI VỀ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 28/11 – 04/12/2016)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

 

Hai

28

08g00 – 09g30

Họp BTC Hội nghị KH QT năm 2016

Các tiểu ban Hội nghị KH QT năm 2016 (theo QĐ 2113/QĐ-ĐHNL-NCKH ngày 02/8/2016)

N.Hay

P1

 

09g30 – 11g00

Rà soát công tác tự đánh giá của Trường

N.Hay, DDĐồng, NN.Hải, NTThể, TT.KT&ĐBCL

N.Hay

P1

 

13g00 – 16g30

Xét tuyển nghiên cứu sinh K.CKCN

Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh

N.Hay

P1

 

Ba

29

07g00 – 11g30

Hội thảo khoa học “An toàn cây xanh đô thị trên địa bàn TP.HCM”

Lãnh đạo TP.HCM, Các Sở - Ban ngành thành phố; DDĐồng, K.NH, K.MT&TN, K.LN, P.QLNCKH trường ĐH Nông Lâm TP.HCM; Các trường ĐH, Viện nghiên cứu, Các Hội sinh vật cảnh, Các chuyên gia trong lĩnh vực cây xanh; Sở XD HN, Cty Công viên cây xanh HN; Hiệp hội Công viên cây xanh VN; Các DN liên quan, Khách mời của Sở GTVT TP.HCM

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và Sở GTVT TP.HCM

TT.Hội nghị 272 VTSáu, P7, Q3

 

08g00 – 09g00</