Tuần 40 năm 2021 [Tải Về]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 04 – 10/10/2021)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

04

07g00 – 17g00

Tuần sinh hoạt công dân – HSSV (từ ngày 04 đến ngày 10/10/2021)

TĐLý, Các phòng CTSV, ĐT, TTTT, Các khoa, bộ môn, Thư mời

TĐLý

Trực tuyến

08g00 – 11g30

Giao ban toàn trường

BGH, Trưởng và Phó các đơn vị

HT.Hùng

Trực tuyến

14g00 – 16g00

Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH (chủ nhiệm đề tài NVMHùng-PHNT)

TĐLý, ĐKCường, LNa, HTVinh, NMTuấn, Ban KHCN, Thư mời

TĐLý

Trực tuyến

Ba

05

08g30 – 11g30

Tập huấn công tác thi đua khen thưởng các trường Cụm thi đua 4

TĐLý, P.TCCB, Thư mời

Vụ TĐ-KT, Bộ GD&ĐT

Trực tuyến

06

 

 

 

 

 

Năm

07

08g30 – 11g30

Hội nghị trực tuyến Liên kết GDQP&AN năm học 2021-2022

TĐLý, P.ĐT

TT.GDQP&AN

Trực tuyến

Sáu

08

15g00 – 16g00

Trao đổi về việc công nhận tín chỉ cho ngành QTKD với Đại học Cao Hùng, Đài Loan

NTToàn, NNThùy, LCTrứ, Đại diện Bộ môn Quản trị kinh doanh, P.HTQT

NTToàn

Trực tuyến

Bảy

09

 

 

 

 

 

CN

10

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 1546
Điều chỉnh lần cuối: 08-10-2021

Từ ngày 25 - 31/10/2021(08-10-2021)

Từ ngày 18 - 24/10/2021(08-10-2021)

Từ ngày 11 - 17/10/2021(30-09-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy không một sáu

Xem trả lời của bạn !