Tuần 43 năm 2021 [ tải về ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 25 – 31/10/2021)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

25

09g00 – 11g00

Triển khai hợp tác mảng Chăn nuôi - Thú y với Thagrico

NTToàn, NP.Hòa, ĐTDuy, LQThông, NQThiệu, NKCường, Đại diện Thagrico -  DDĐồng

NTToàn

P103

09g00 – 11g00

Làm việc với Ban Giám đốc TT.DVSV - KTX

TĐLý, Ban GĐ TT.DVSV - KTX, Trạm Y tế, Thư mời

TĐLý

TT.DVSV - KTX

Ba

26

09g00 – 10g30

Nghiệm thu gói thầu “Cung cấp thiết bị thực hành, thực tập phục vụ AUN-QA cho Bộ môn Công nghệ hóa học”

HT.Hùng, NVCChính, NVMinh, KCTuyền, MHCang, DHHoàng, LVLinh, Đại diện Ban TTND, Đại diện công ty cung cấp

HT.Hùng

K.CNHH&TP

14g00 – 16g00

Họp UB Kiểm tra Đảng ủy

TĐLý, BVHải, NNTrí, NBĐằng, NVCChính

TĐLý

P103

27

14g00 – 16g00

Chuẩn bị Ngày hội việc làm online 2021-phiên họp thứ 2

TĐLý, TT.HTSV&QHDN, P.CTSV, P.TTTT, P.HC, P.ĐT, P.KHTC, P.QTVT, ĐTN, HSV, Doanh nghiệp

TĐLý

Trực tuyến

Năm

28

08g00 – 11g30

Tọa đàm khoa học “Đảm bảo chất lượng công tác khảo thí, kiểm tra đánh giá kết quả học tập đáp ứng chuẩn đầu ra”

VNThơ, VTDân, Đại diện 04 khoa có CTĐT đánh giá ngoài theo AUN-QA 4.0: CNTY, CNHH&TP, QLĐĐ&BĐS, NN-SP

ĐHQG HCM-Trường ĐH KHXH&NV

Trực tuyến

Sáu

29

08g30 – 09g30

Lễ khai giảng năm học 2021-2022

Lãnh đạo trường, Trưởng và Phó các đơn vị (tham dự trực tiếp), Đại biểu khách mời, giảng viên, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên (tham dự trực tuyến)

HT.Hùng

Hội trường Phượng Vỹ

Từ 08g30

Internet Expo 2021 (ngày 1)

* 08g30-13g00: Triển lãm Internet Expo 2021

* 14g00-18g00: Khai mạc Internet Expo với thị trường quốc tế

TĐLý, ĐTDuy, PGĐiệp, HTVinh

Bộ Công thương-Cục Xúc tiến thương mại;

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam

Hà Nội, Trực tuyến

Bảy

30

Từ 09g30

Internet Expo 2021 (ngày 2)

* 09g30-13g00: Hội thảo Chuyển đổi số trong ngành Marketing & Tiếp thị toàn cầu

* 14g30-18g00: Các thương hiệu trên nền tảng Internet Expo 2021

TĐLý, ĐTDuy, PGĐiệp, HTVinh

Bộ Công thương-Cục Xúc tiến thương mại;

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam

Hà Nội, Trực tuyến

CN

31

Từ 09g30

Internet Expo 2021 (ngày 3)

* 09g30-13g00: Kết nối thương mại toàn cầu thông qua Internet Expo & WLIN Global

* 14g00-18g00: Tiếp thị thể thao toàn cầu - Cơ hội và thách thức trong thời đại số

TĐLý, ĐTDuy, PGĐiệp, HTVinh

Bộ Công thương-Cục Xúc tiến thương mại;

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam

Hà Nội, Trực tuyến

 

 

Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 1360
Điều chỉnh lần cuối: 27-10-2021

Từ ngày 18 - 24/10/2021(08-10-2021)

Từ ngày 11 - 17/10/2021(30-09-2021)

Từ ngày 04 - 10/10/2021(24-09-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba bốn tám hai

Xem trả lời của bạn !