Văn bản số 771/BGDĐT-HTQT ngày 11 tháng 3 năm 2020 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ v/v tạm hoãn đi công tác nước ngoài.

[TẢI VỀ]

Số lần xem trang: 13554
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo - Công văn của Bộ GD&ĐT

Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học(06-03-2020)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19(17-02-2020)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19(03-02-2020)

Triển khai thực hiện Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học(09-01-2015)

Thông báo thay đổi địa chỉ cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo(07-01-2015)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một sáu ba hai

Xem trả lời của bạn !