Báo cáo kịp thời tình hình nóng, chống dịch của địa phương, cơ sở giáo dục và đào tạo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch nCoV của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua email: bcd_ncov@moet.gov.vn trước 15g30 hằng ngày để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo: 078 678 3535

[TẢI VỀ]

Số lần xem trang: 13124
Điều chỉnh lần cuối: 17-02-2020

Thông báo - Công văn của Bộ GD&ĐT

Đi công tác ra nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19(12-03-2020)

Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học(06-03-2020)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19(17-02-2020)

Triển khai thực hiện Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học(09-01-2015)

Thông báo thay đổi địa chỉ cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo(07-01-2015)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu sáu một không

Xem trả lời của bạn !