Thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo chuyên môn của Bộ Y tế theo công văn số 180/MT-VP ngày 12/02/2020

[TẢI VỀ]

Số lần xem trang: 13510
Điều chỉnh lần cuối: 06-03-2020

Thông báo - Công văn của Bộ GD&ĐT

Đi công tác ra nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19(12-03-2020)

Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học(06-03-2020)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19(03-02-2020)

Triển khai thực hiện Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học(09-01-2015)

Thông báo thay đổi địa chỉ cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo(07-01-2015)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín chín hai không

Xem trả lời của bạn !