Tuần 39 năm 2021 [Tải Về]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 27/9 – 03/10/2021)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

27

09g00 – 10g00

Quy trình viết sách chuyên khảo và giáo trình

NTToàn, VTDân, NP.Hòa, ĐTDuy

NTToàn

Trực tuyến

14g00 – 15g00

Đăng ký đánh giá ngoài các chương trình đào tạo năm 2023-2024 theo tiêu chuẩn AUN-QA 4.0

NTToàn, VTDân, LA.Đức, VNThơ, LNLãm, NNThy, ĐĐTuyên, HTChánh, LQThông, NKCường, NQThiệu, PT.Huân, KCTuyền, ĐXPhát, NVPhong, NDNăng, TVThịnh, NVDũ, LP.Hùng, ĐNThuận (thư ký)

NTToàn

Trực tuyến

Ba

28

08g30 – 10g30

Hoạt động học thuật của Đoàn Hội

NTToàn, NNTrí, NP.Hòa, ĐTDuy, Ban chấp hành Đoàn trường

NTToàn

Trực tuyến

09g00 – 11g00

Triển khai tuần sinh hoạt công dân; Tọa đàm CVHT

TĐLý, Các khoa, phòng, Bm.LLCT, TT.NN, TT.TH, PHGL, PHNT, ĐTN, HSV, Thư viện, TT.ƯTDNCN, TT.HTSV&QHDN

TĐLý

Trực tuyến

29

09g00 – 11g00

Chuẩn bị năm học mới PHNT

BGĐ, Trưởng các đơn vị, đoàn thể của PHNT

TĐLý

Trực tuyến

14g00 – 16g00

Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH (chủ nhiệm đề tài NNSơn-PHNT)

TĐLý, ĐMPhương, LNa, TTXuyến, LVũ, Ban KHCN, Thư mời

TĐLý

Trực tuyến

Năm

30

09g00 – 11g00

Chuẩn bị Ngày hội việc làm trực tuyến năm 2021

TĐLý, TT.HTSV&QHDN, P.TTTT, P.CTSV, P.KHTC, P.QTVT, P.HC, ĐTN, HSV

TĐLý

Trực tuyến

Sáu

01/10

08g00 – 10g00

Chương trình trao tặng quà cho sinh viên khó khăn trên địa bàn Thủ Đức

TĐLý, ĐKCường, sinh viên NLU

UBMTTQ thành phố Thủ Đức

Liên đoàn LĐ TP. Thủ Đức

09g30 – 12g00

Kế hoạch tổ chức Vietnam Marketing Day 2021 (VMD)

UV thường vụ, BCH Hội VMA, TĐLý, Thư mời

TĐLý

Trực tuyến

13g00 – 14g00

Thảo luận hợp tác với Tổng Biên tập Tạp chí IJAITG

NTToàn, NNThùy, LQTuấn, TQBình, TTTiện, PTNKhánh, ĐTDương

NTToàn

Trực tuyến

16g00 – 18g00

Thảo luận hợp tác chương trình liên kết với Đại học Has, Hà Lan

NTToàn, NNThùy, LCTrứ, MĐQuý, PTNKhánh, TTTiện, ĐTDương

NTToàn

Trực tuyến

Bảy

02

 

 

 

 

 

CN

03

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 1369
Điều chỉnh lần cuối: 08-10-2021

Từ ngày 20 - 26/9/2021(10-09-2021)

Từ ngày 13 - 19/9/2021(03-09-2021)

Từ ngày 06 - 12/9/2021(29-08-2021)

Từ ngày 30/8 - 05/9/2021(21-08-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy bảy hai sáu

Xem trả lời của bạn !