Tuần 38 năm 2021 [ Tải về ]

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ ngày 20 – 26/9/2021)

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung cuộc họp

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

20

Bắt đầu từ 07g30

Thi HK2 năm học 2020-2021 bằng hình thức trực tuyến (từ ngày 09 đến ngày 21/9/2021)

Hội đồng thi và các Ban giúp việc

HT.Hùng

Trực tuyến

13g30 – 16g00

Hội nghị tổng kết thi đua năm học 2020-2021, Cụm thi đua số 4

Vụ TĐKT, Các trường thuộc Cụm thi đua số 4, TĐLý, NVNăm, HN.Anh, LHNinh

Cụm trưởng Trường ĐH KTQD

Trực tuyến

Ba

21

08g30 – 10g30

Giao ban công tác Đoàn Hội quý III năm 2021

Ban Thanh vận Đảng ủy, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội SV trường

NTToàn

Trực tuyến

14g00 – 16g00

Xét tuyển đề tài nộp giải thưởng Eureka

Hội đồng xét duyệt theo Thư mời, TTLong (thư ký)

NTToàn

Trực tuyến

15g00 – 18g00

Hội thảo về Chuyển đổi số trong lĩnh vực GDĐH “Preparing higher education for Digital Transformation”

TĐLý, VTDân, PGĐiệp, HTVinh

Bộ GD&ĐT

Trực tuyến

22

14g00 – 16g00

Hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động KHCN (lần 3)

NTToàn, NP.Hòa, ĐTDuy, TTLong (thư ký)

NTToàn

Trực tuyến

Năm

23

09g00 – 11g00

Thống nhất các hoạt động cho sinh viên ở KTX ĐHQG TP.HCM

TĐLý, P.CTSV, P.KHTC, Trạm Y tế, KTX ĐHQG TP.HCM

TĐLý

Trực tuyến

14g00 – 16g00

Hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động Chương trình thực tập sinh ở nước ngoài (lần 2)

NTToàn, NNThùy, LQThông, N.HBích, PT.Huân, NNTrí, NTQHưng, NDNăng, LCTrứ, NVDũ, ĐXPhát, ĐĐTuyên, TTK.Hồng, LNLãm, VTDân, ĐKCường, NVMinh, L.AĐức, PTNKhánh (thư ký)

NTToàn

Trực tuyến

Sáu

24

09g00 – 10g00

Rà soát quy chế đào tạo chương trình tiên tiến ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Thú y

NTToàn, VTDân, LQThông, PT.Huân

NTToàn

Trực tuyến

09g00 – 11g00

Các hoạt động hỗ trợ sinh viên đầu năm: học bổng, an ninh, an sinh

TĐLý, P.CTSV, TT.HTSV&QHDN, P.TTTT, TT.DVSV, ĐTN-HSV

TĐLý

Trực tuyến

Bảy

25

 

 

 

 

 

CN

26

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch công tác thay giấy mời. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan lưu ý tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Số lần xem trang: 1306
Điều chỉnh lần cuối: 17-09-2021

Từ ngày 27/9 - 03/10/2021(17-09-2021)

Từ ngày 13 - 19/9/2021(03-09-2021)

Từ ngày 06 - 12/9/2021(29-08-2021)

Từ ngày 30/8 - 05/9/2021(21-08-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một sáu bảy

Xem trả lời của bạn !