Thống kê


Đang xem 123
Toàn hệ thống: 1507
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Báo cáo chính xác, minh bạch, kịp thời tình hình phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ GDĐT qua thư điện tử: bcd_ncov@moet.gov.vn; điện thoại: 078.678.3535 trước 14g00 hằng ngày để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia.

[TẢI VỀ]

Thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo chuyên môn của Bộ Y tế theo công văn số 180/MT-VP ngày 12/02/2020

[TẢI VỀ]

Báo cáo kịp thời tình hình nóng, chống dịch của địa phương, cơ sở giáo dục và đào tạo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch nCoV của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua email: bcd_ncov@moet.gov.vn trước 15g30 hằng ngày để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo: 078 678 3535

[TẢI VỀ]

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn sáu tám không

Xem trả lời của bạn !