Statifics


Users online 77
System: 951
in 1 hour ago

No.

Name

Position

E-mail

Tel.

1

Nguyen Trong The

Head of Division

trongthe@hcmuaf.edu.vn

vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn

08.37220737

1. DOCUMENT TEAM (FAX: 028.38960713)

No.

Name

Position

E-mail

Tel.

2

Pham Ngoc Dung

Lead, Official

pndung@hcmuaf.edu.vn

08.38966780

3

Lam Bich Chau

President’s Secretary, Official

vphieutruong@hcmuaf.edu.vn

chaulam@hcmuaf.edu.vn

08.38960711

5

Tra Thi Thu Loan

Officer worker

trathithuloan@hcmuaf.edu.vn

 

6

Le Hoang Thanh Doan

Official

doanhoangle@hcmuaf.edu.vn

 

7

Truong Thi My Van

Typist

truongthimyvan@hcmuaf.edu.vn 

 

9

Dinh Thi Mai

Cleaner

 

 

10

Nguyen Ngoc Mai

Cleaner

 

 

2. INFORMATION TECHNOLOGY TEAM (Tel.: 028.37220724)

No.

Name

Position

E-mail

Tel.

11

Le Van Phan

Lecturer

lvphan@hcmuaf.edu.vn


12

Le Viet Thanh

Lead - Engineer

 thanhlv@hcmuaf.edu.vn

 

13

Lam Dai

Engineer

lamdai@hcmuaf.edu.vn

 


 

 

 

 

 

 

Page count: 3834
Last modify: 04-08-2023

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy bốn hai

Xem trả lời của bạn !